Landsmøde 2020

  Høringer

  På Ungdommens Røde Kors’ Landsmøde d. 26. september 2020 blev det vedtaget, at alle ændringer i samværs- og frivilligpolitikken for fremtiden skal i høring blandt URK’s afdelinger.

  Du kan læse resolutionsforslaget og referatet af landsmødets beslutning her.

  Herunder finder du de høringer, der har været i Ungdommens Røde Kors siden landsmødet i september 2020.

  24. august 2023

  Der er d. 24 august 2023 sendt to ændringsforslag i høring i organisationen. Forslagene omhandlede følgende:

  Samværspolitik: Det ønskes at ændre aldersgrænsen for forældresamtykke ved opstart af 1:1 relationer fra 18 år tilbage til 15 år. Årsagen er, at aldersgrænsen ved en teknisk fejl blev hævet i forbindelse med revideringen af samværspolitikken i 2022. Praksis på området er 15 år, og det er i overensstemmelse med Sundhedslovens paragraf 17, som både URK og Røde Kors følger.
   

  Frivilligpolitik: For at støtte op om ungdomslederskabet i organisationen og samtidig sikre en høj kvalitet i vores aktiviteter, foreslås det at gøre deltagelse i onboarding-kurser obligatorisk for aktivitetsledere og afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Afhængig af aktiviteten kan onboarding foregå online, fysisk eller i en kombination.

  Her kan du se de foreslåede ændringer i hhv. samværspolitikken og frivilligpolitikken:

  Samværspolitik
  Frivilligpolitik

  Der kom ikke nogen høringssvar fra organisationen, hvorfor de to forslag blev godkendt.
  De opdaterede samværs- og frivilligpolitikker kan læses her.

  26. maj 2023

  Der er den 26. maj sendt et udkast til ferielejr-frivillige angående aktivitetetsspecifikke samværsregler på ferielejre. Udkastet er udarbejdet af FLS (ferielejrstyrelsen).
  De aktivitetsspecifikke samværsregler vedrører puttesituationer og behovet for at trække sig, som er særlige behov på ferielejrene.

  Der kom ikke nogen høringssvar fra organisationen, hvorfor de aktivitetsspecifikke samværsregler blev godkendt.

  Forslaget kan læses her.

  21. september 2022

  Landsstyrelsen sendte d. 5 september 2022 en revideret udgave af samværspolitikken i høring.

  Ændringerne i politikken omhandlede:

  Mere fyldestgørende guidelines for samvær og trivsel

  En opdatering, så den afspejler det nyligt opdaterede materiale om børnebeskyttelse på tværs af hele Røde Kors i Danmark.  

  Med opdateringen følger også muligheden for aktivitetsspecifikke retningslinjer. Enkelte aktivitetskoncepter har brug for enten skærpede samværsregler eller dispensationer fra dele af samværspolitikken. Fx mentoring.

  Der kom ikke nogen høringssvar fra organisationen, hvorfor Landsstyrelsen valgte at godkende den reviderede samværspolitik på deres møde den 21. september.

  Den reviderede samværspolitik kan læses her.
   

  10. september 2021

  Landsstyrelsen sendte d. 2. august et forslag om to tilføjelser til frivilligpolitikken i høring.

  Høringen drejede sig om følgende to tilføjelser:

  Tilføjelse 1: En øvre aldersgrænse på 35 år for aktivitetsledere i Ungdommens Røde Kors

  Tilføjelse 2: En præcisering af hvordan det håndteres, hvis der opstår konflikt mellem frivillige og deltagere over 18 år

  Du kan læse landsstyrelsens beslutningsoplæg og landsstyrelsens svar sendt til de personer, der har afgivet høringssvar nedenfor. Bemærk at de to forslag blev behandlet særskilt, hvorfor der også fremgår sæskilte beslutningsoplæg og svar til hhv. tilføjelse 1 og 2.  

  Landsstyrelsens beslutningsoplæg vedr. tilføjelse 1 

  Landsstyrelsens svar vedr. tilføjelse 1

  Landsstyrelsens beslutningsoplæg vedr. tilføjelse 2

  Landsstyrelsens svar vedr. tilføjelse 2 

  Høringssvar

  11. maj 2021

  Landsstyrelsen sendte d. 23. marts en revideret udgave af samværs-og frivilligpolitikken i høring.

  Ændringerne i de respektive politikker gik på følgende:

  Ændringer i URK’s Samværspolitik: Indskrivning af retningslinjer fra ”Retningslinjer for beskyttelse af børn” i samværspolitikken – tidligere har samværspolitikken alene henvist til disse. ”Retningslinjer for beskyttelse af børn” er et sæt fælles retningslinjer gældende for Ungdommens Røde Kors, Røde Kors og Røde Kors Asyl. Retningslinjerne beskriver regler for samvær med børn under 18 år.

  Ændringer i URK’s Frivilligpolitik: Revideringen indeholder 17 konkrete ændringer til frivilligpolitikken. Ændringerne har både karakter af mindre konkretiseringer og specifikationer, men også af konkrete justeringer i henhold til URK’s nye strategi og kernefortælling samt justeringer i henhold til URK’s forretningsorden. 

  Du kan læse landsstyrelsens beslutningsoplæg og landsstyrelsens svar sendt til den person, som har afgivet høringsvar herunder.

  Landsstyrelsens beslutningsoplæg

  Landsstyrelsens svar

  Høringssvar

  27. januar 2021

  På landsmødet d. 26. september 2020 blev det vedtaget, at ændringer i politikkerne, der er foretaget siden sidste års Landsmøde, skal i høring. Frivilligpolitikken er siden landsmødet i 2019 kun blevet ændret i forbindelse med indførslen af de nye regler for indtag af alkohol. I forbindelse med nedlæggelsen af handlingsmedlemsskabet på landsmødet i september 2020 blev det vedtaget af foregående LS, at den nuværende LS burde tage stilling til, om kravet om medlemskab blandt alle frivillig skal frafalde.

  Landstyrelsen sendte d. 20. november 2020 følgende ændringer af frivilligpolitikken i høring:

  Ændring 1: At det ikke længere er et krav, at man skal være medlem af URK, for at kunne være frivillig i URK

  Ændring 2: At det ikke er tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol, når man har ansvaret for mindreårige i Ungdommens Røde Kors

  Du kan læse landsstyrelsens beslutningsoplæg og landsstyrelsens svar sendt til de personer, som har afgivet høringsvar herunder.

  Landsstyrelsens beslutningsoplæg

  Landsstyrelsens svar

  Høringssvar