NSF_kriminel_ung indsat_fængsel_lektier_frivillig_ungdommens røde kors

  En fremtid

  udenfor murerne

  Studerende Fanger

  Kriminalitet er en tragedie for den enkelte og for samfundet, og det kan være en umulig spiral at bryde, når du først har fået en plet på straffeattesten.

  Vi mener, at alle fortjener en chance til, og vi ved, at uddannelse er en af de bedste veje ud af kriminalitet. Derfor tilbyder vi studiestøtte til indsatte og løsladte, der ønsker at bruge uddannelse til at lægge kriminaliteten bag sig.

  Vores frivillige studiestøtter står klar til at hjælpe dem, der studerer i arresten, i fængslet, med fodlænke og efter løsladelsen.

  Indsatte i danske fængsler kan tage en HF som selvstudie, mens de afsoner. Rigtig mange har lysten og evnerne til at tage en uddannelse, mens de sidder inde, men det kan være en uoverstigelig opgave, når man er overladt til sig selv, og hvis man f.eks. aldrig har lært, hvordan man går til eksamen. Også for de løsladte, der vil tage en uddannelse efter endt afsoning, kan der være mange faglige og sociale barrierer.

  Derfor tilbyder Ungdommens Røde Kors' studiestøtte til indsatte og løsladte gennem projekterne Studerende Fanger og Frie Studerende. Desuden tilbyder vores frivillige studiestøtte i et online-forløb, når det giver bedst mening.

  Ungdommens Røde Kors er den eneste organisation, der tilbyder frivillig studiestøtte inde i landets fængsler.

  Vil du vide mere? Eller kender du en, der har brug for en studiestøtte?

  På den anden side af murerne

  Mange vil gerne fortsætte studiet på den anden side af murene. Men det kan være en kamp at genindtræde i samfundet, hvis man ikke kender spillereglerne – hvordan man tjekker sin eksamen, holder styr på sine ECTS-point, får et studiejob eller en praktikplads, og hvad der ellers hører til. Derfor har vi udvidet vores tilbud, så du også kan få støtte til lektier eller læreplads, når du er løsladt. Vores studiestøtte til tidligere indsatte hedder Frie Studerende - studiestøtte til løsladte.

  Du kan læse mere om Frie Studerende og kontakte os her

  Det at have en studiestøtte giver mig virkelig bedre motivation for at gennemføre en uddannelse og vende tilværelsen væk fra det kriminelle. Studiestøtten er med til at støtte op om mine studier, og det gør samtidig, at jeg møder et menneske, som er fjernt fra mit normale miljø og omgangskreds. Det hjælper mig med at se helt anderledes på en normal tilværelse.
  - Anonym indsat om Studerende Fanger

  • Hvordan er man frivillig i Studerende Fanger?

   Som frivillig studiestøtte bliver du matchet med en indsat. Når en indsat beder os om studiestøtte, forsøger vi at finde en frivillig, der har de faglige kompetencer, den indsatte har brug for. Hvis der for eksempel er brug for en sparringspartner til faget Matematik A, finder vi en frivillig, der er stærk på det område. Vi matcher derfor dine kompetencer med den indsattes behov.

   Vores frivillige er primært unge studerende og du vil typisk yde studiestøtte 2-4 gange om måneden. Du bliver klædt godt på til opgaven og tilbydes sparring med din koordinator.

   Du skal have en ren straffeattest og være minimum 18 år.

   ”Uddannelse giver håb om et nyt liv efter fængslet, men det er bare svært, hvis man aldrig har lært, hvordan man går til eksamen eller laver en aflevering. Som studiestøtte kan man hjælpe med netop det – og dermed give en indsat et håb om at forsøge sin familie igennem karrieren i stedet for kriminaliteten. Samtidigt har jeg lært lige så meget af de indsatte, som de – forhåbentligt – har lært af mig. Om hvorfor man ender i kriminalitet – og hvad der driver én for at komme ud af det.”  - Frivillig studiestøtte

  • Jeg er indsat studerende – hvordan får jeg en studiestøtte?

   Hvis du sidder i fængsel og læser en HF eller en videregående uddannelse, kan du få tildelt en studiestøtte ved at kontakte din uddannelsesvejleder i fængslet eller skrive til os på urk.studerendefanger@urk.dk eller info@urk.dk.

   Vi tilbyder både studiestøtte til indsatte i fængsler, pensioner og tidligere straffede. Kontakt os for at høre mere om, hvor i landet du kan få støtte.

  • Kan jeg få studiestøtte, når jeg kommer ud af fængslet?

   Det kan være ligeså svært for en tidligere straffet at forestille sig et liv uden kriminalitet, som det er for en lovlydig borger at forestille sig et liv i kriminalitet. Derfor tilbyder Studerende Fanger også studiestøtte til tidligere straffede med aktiviteten Frie Studerende. 

   Læs mere og tilmeld dig her: urk.dk/frie-studerende

  • Hvem skal jeg kontakte?

   Skriv enten til urk.studerendefanger@urk.dk eller info@urk.dk, hvis du har spørgsmål eller lignende.

  Henvis til Studerende Fanger

  Studerende Fanger samarbejder med en række fængsler, Kriminalforsorgen og sociale organisationer, som henviser til vores tilbud. Vi har masser af frivillige, der står parat til at hjælpe, så vi tager meget gerne imod flere henvisninger. Hvis du er fagperson på området og har kontakt til indsatte, der kunne have gavn af en studiestøtte, så vil vi meget gerne høre fra dig! 

  Mail: urk.studerendefanger@urk.dk