Life Skills

  Ungdommens Røde Kors tilbyder forløb i Life Skills for unge i alderen 13-25 år. Forløbet består af workshops, som hjælper unge med at mestre livet og dermed styrke den mentale trivsel.

  Mental mistrivsel blandt unge er stigende, og mange unge kæmper med problemer såsom stress, angst, ensomhed og præstationspres. Problematikkerne er tabuer, som kan være svære at tale om og håndtere for den enkelte.

  Derfor har Ungdommens Røde Kors udviklet et forløb i "livsmestring", som vi kalder Life Skills. Forløbet er målrettet unge-grupper som eksempelvis klasser på skoler eller gymnasier.

  Et forløb kan bestå af en enkelt workshop eller flere over en periode. Hver workshop indeholder praktiske øvelser, bevægelse og refleksion for at skabe dialog og bryde tabuer om ungdomsproblematikker.

  Hele forløbet faciliteres af unge frivillige, der er særligt uddannede til at skabe et trygt rum for deltagerne i en ung-til-ung-tilgang.

  Deltagerne vil opleve...

  • at andre unge går rundt med samme udfordringer og tanker som dem selv
  • at blive modig og turde stå ved sig selv
  • øget selvbevidsthed, selvtillid og selvværd
  • et mere rummeligt, tolerant og inkluderende fællesskab
  • handlekraft til sammen at styrke trivslen blandt unge
  Fremtidsværksted_dialog_ungdommens røde kors

  Vidste du, at du kan lave dit eget Life Skills-forløb med vores materiale her

  Jeg føler, at jeg vil kunne bruge min stemme mere og sige fra. Og så bare være mig selv og ikke skulle ændre mig for nogen. Det føler jeg, jeg er blevet bedre til.
  - Sarah, 15 år. Deltager i Life Skills

  Life Skills video

   

   

  Med et forløb i Life Skills skal unge gennem en workshop, hvor der indgår forskellige øvelser. Workshoppen kan gennemføres på alt fra to timer til et forløb, der strækker sig over længere tid.

  Typisk er det to eller tre frivillige, som står for Life Skills-workshoppen, og den kan afvikles hvor som helst, de unge færdes til dagligt såsom i fritidsklubben, klasselokalet eller lignende. 

  Life Skills-forløbet er et gratis tilbud.

  Christian og Mikkel, billede redigeret mindre

  - Vi har talt om ting, vi normalt ikke taler med hinanden om. Læs artikel om Life Skills-workshop

  Jeg kommer som ungevejleder tættere på de unge gennem Life Skills. Vi har nogle gode samtaler, og jeg hører deres mening. Det kan jeg bruge i vejledningen med dem efterfølgende.
  - Mille Jepsen, boligsocial ungevejleder i Sjælør og Sydhavnen

  Life Skills_Hvad er Life Skills_Video_Ungdommens Røde Kors_2022

  Et typisk forløb i Life Skills foregår således

  • I booker Ungdommens Røde Kors' forløb i Life Skills her: Skriv til vores konsulent
  • Life Skills-forløb er et gratis tilbud.
  • De frivillige unge planlægger et forløb på baggrund af jeres specifikke ønsker. Vi designer altid forløbene, temaerne og øvelserne, så de matcher jeres behov.
  • I et ung-til-ung-fællesskab åbner forløbet op for refleksion og dialog om forskellige temaer og problematikker, man kan opleve som ung.
  • I vores konceptbeskrivelse og manual kan du læse mere om Life Skills-forløb og se eksempler på, hvordan en workshop kan designes. Du kan også bruge manualen til at lave dit eget forløb.
  Jane Holstein, NNY efterskole:
  Redigeret

  - De frivillige var velforberedte, motiverede og fastholdt de unges opmærksomhed.

  Book et forløb til din unge-gruppe

  Her kan du se et video-eksempel på en Life Skills-øvelse fra det, vi kalder 'Niveau 0: Skabe trygge rammer'.

  Øvelsen hedder 'Udvid din komfort-zone' og kan laves før en workshop går i gang for, at deltagerne føler sig trygge. 

  Life Skills_Udvid din komfortzone_Video_Ungdommens Røde Kors_2022
  • Hvad er Life Skills?

   Når vi i Ungdommens Røde Kors siger Life Skills, så refererer vi til personlige kompetencer og indsigter i dét som rør sig i et ungdomsliv. Unge kan i et forløb udvikle og styrke deres mestring af livet for bedre at kunne håndtere forandringer, udfordringer og potentialer i hverdagen og i samfundet.

    

   Et forløb i Life Skills adresserer både indre og ydre udfordringer, potentialer og værdier i livet. Det har til hensigt at styrke unges tro på dem selv samt deres potentiale som vigtige forandringsagenter i samfundet. Har man en bedre forståelse af sig selv og ens sociale relationer, så har man bedre mulighed for at bidrage positivt til samfundet. Og bidrager man positivt til samfundet, så styrkes ens personlige selvværd og sociale relationer og dermed den mentale trivsel.
   I et Life Skills-forløb vil de unge opdage, at de ikke er alene med deres tanker, men at andre unge oplever det samme, herunder er visionen at øge de unges bevidsthed om almindelige ungdomsproblematikker og turde tage hånd om eget og andres liv. Den enkelte og fællesskabet er altså gensidigt afhængige, og det er det, vi bygger vores tilgang på.

    

   Se video: Hvad er Life Skills?

  • Hvorfor har danske unge brug for Life Skills?

   Mental mistrivsel blandt unge er støt stigende i Danmark. I Ungdommens Røde Kors hører vi om og oplever selv de problematikker, der findes blandt unge, når vi møder dem på vores aktiviteter, og når de benytter sig af vores rådgivningstilbud. Derfor ved vi, at udfordringer som stress, ensomhed og manglende selvværd er et udpræget fænomen blandt unge, og det kalder på, at de unge skal styrkes i at håndtere de udfordringer, som livet byder på – og Life Skills er et skridt på vejen.

  • Hvilke temaer kan indgå i en Life Skills-forløb?

   Et forløb i Life Skills kan handle om alt, hvad der rør sig i et ungdomsliv. Det kan f.eks. være ensomhed, stress, følelser, sociale medier, relationer, social inklusion, sunde livsvalg og meget mere. De unge bestemmer selv, hvad de ønsker øvelserne skal tage udgangspunkt i, og sammen kan vi skræddersy et forløb, der passer de unges behov.

    

   Se video: Find mine styrker

   Se video: Aktiv lytning

  • Hvem er målgruppen for Life Skills?

   Forløbene i Life Skills er generelt målrettet de behov og udfordringer, som unge særligt i alderen 13-25 år står over for. 

    

   Forløbene kan rumme en kapacitet fra fem og helt op til 20 deltagere. Det en fordel, hvis deltagerne i den enkelte gruppe er på nogenlunde samme alder.

    

   Se video: Udvid din komfortzone

  • Hvem kan booke et Life Skills-forløb?

   Alle skoler, institutioner, foreninger og organisationer kan booke Ungdommens Røde Kors’ unge frivillige til at komme ud og lave et forløb i Life Skills. Har du lyst til at booke et forløb eller høre mere om det, kan du skrive til vores konsulent.

  • Kan jeg lave mit eget Life Skills-forløb?

   Alle der er i kontakt med målgruppen eller andre med interesse for unges trivsel kan lave deres eget forløb i Life Skills med udgangspunkt i vores materiale her.

    

   Se video: Hvad er Life Skills?

  • Hvordan kan jeg blive frivillig facilitator til Life Skills?

   Vi uddanner løbende frivillige facilitatorer, som kan tage ud og afholde forløb for unge i Danmark.

    

   Du er altid velkommen til at kontakte os og få en snak om det at være frivillige facilitator. Skriv til vores konsulent.

  Jeg har opdaget, at jeg ikke er alene. Der er andre, der har det på samme måde som mig. Der er mange ting, man går og tror, man er alene om, men så går det op for en, at det er man ikke. Det tager jeg med og husker på.
  - Nada, 19 år. Deltager i Life Skills

  Læs om, hvordan FGU Nordvestsjælland bruger Life Skills