High five_to mænd_frivillig_ungdommens røde kors

  Frivillig ung-til-ung tilgang

  I Ungdommens Røde Kors er vi flere tusind unge frivillige, der dagligt arbejder for at hjælpe børn og unge på kanten af samfundet ind i fællesskabet.

  Det at blive mødt af unge frivillige i øjenhøjde, skaber et ligeværdigt møde mellem frivillige og deltagerne i vores sociale aktiviteter. Deltagerne bidrager lige så meget til fællesskabet som de frivillige, og de er hverken passive brugere eller ofre, men netop ligeværdige deltagere, som udgør en værdi og bliver noget særligt for hinanden og for de frivillige.

  Der er tre særlige kendetegn for vores arbejde:

  • En unik ung til ung-tilgang
   Ungdommens Røde Kors er børnenes og de unges organisation. Alle vores aktiviteter er bygget op omkring, at unge hjælper unge. Den tilgang er unik og kendetegnende for Ungdommens Røde Kors. Og vi ved, det kan noget særligt.
    
  • Frivillighed rykker
   Alle vores aktiviteter drives af frivillige. Her møder du ikke professionelle behandlere eller fagfolk. Her møder du Freja, Mohammed og Kasper – almindelige unge, der er der af lyst. Vi kan se, at det gør en forskel.
    
  • Lokal forankring
   Vores aktiviteter udvikles og drives lokalt. De unge frivillige og deltagere er vores lokale eksperter. De ved, hvad der er brug for. Det gælder i Nuuk såvel som Nakskov. Vi samarbejder lokalt med fx kommuner, virksomheder, håndværkere og boligsociale medarbejdere.

  Børn og unge i sårbare positioner kan spejle sig i unge frivillige, da det er naturligt at spejle sig i mennesker på sin egen alder. På den måde får deltagerne i vores aktiviteter gode rollemodeller i de frivillige. Vi oplever ofte, at deltagere selv melder sig som frivillige for at give deres gode oplevelser videre til andre børn og unge, der søger en udstrakt hånd og et ligeværdigt fællesskab.

  Unge stemmer kaster lys på samfundets skyggesider
  Vi arbejder for at give alle unge en platform og en stemme - særligt de stemmer, der alt for sjældent bliver hørt.

  Vi giver mikrofonen videre til nogle af de unge, der har haft den sværeste vej gennem livet. For de kan vise udsatheden, som den opleves af børn og unge, og de kan pege på årsagerne til svigt.

  I Ungdommens Røde Kors er det unge stemmer, der bryder tabu ved at dele personlige fortællinger om vold i hjemmet, et liv på flugt eller tiden i fængslet. Og unge stemmer kan skabe pres for forandring ved at vise, hvor fællesskabet og systemet svigter.

  Gør en forskel bare ved at lytte - på vores Facebook og vores Instagram.

  Har du noget på hjerte, du gerne vil dele?
  Kære politikere, giv os en Unge-reform

  Video: Christian Ameen & Emil Monty Freddie