Livsmestring

  Ungdommens Røde Kors tilbyder forløb i livsmestring for unge i alderen 13-25 år. Forløbet består af workshops, der skal hjælpe unge med at mestre livet og dermed styrke den mentale trivsel.

  Den mentale mistrivsel blandt unge er stigende, og mange unge kæmper med problematikker som fx stress, angst, ensomhed og præstationspres. Sådanne problematikker er tabuer og kan være svære at tale om og håndtere for den enkelte unge.

  Derfor har Ungdommens Røde Kors udviklet et forløb i livsmestring målrettet unge-grupper, som fx klasser på skoler og gymnasier.

  Et forløb kan bestå af en enkelt workshop eller flere workshops over en periode. Hver workshop indeholder praktiske øvelser, bevægelse og refleksion for at skabe dialog og bryde tabuer om ungdomsproblematikker. Hele forløbet faciliteres af unge frivillige, der er særligt uddannede til at skabe et trygt rum for deltagerne i en ung-til-ung-tilgang.

  Deltagerne vil opleve…

  • At andre unge går rundt med samme udfordringer og tanker som dem selv
  • At kunne sætte ord på egne følelser
  • At få øget selvbevidsthed, selvtillid og selvværd
  • Handlekraft til sammen at styrke trivsel i lokalmiljøet og i samfundet
  Vidste du...
  Fremtidsværksted_dialog_ungdommens røde kors

  at du kan lave dit eget livsmestringsforløb med vores materiale her.

  Jeg føler, at jeg vil kunne bruge min stemme mere og sige fra. Og så bare være mig selv og ikke skulle ændre mig for nogen. Det føler jeg, jeg er blevet bedre til.
  - Sarah, 15 år. Deltager i livsmestring

  Life Skills video

   

  Et livsmestringsforløb tager unge gennem en workshop, hvor der indgår forskellige livsmestringsøvelser. Livsmestringsforløbet kan gennemføres på alt fra to timer til et forløb, der strækker sig over dage og måneder. Typisk er det to-tre frivillige, der faciliterer forløbet, og workshoppen kan laves hvor som helst, de unge til daglig færdes (fritidsklubber, klasselokale osv.) Livsmestringsforløbet er et gratis tilbud.

  Jeg kommer som ungevejleder tættere på de unge. Vi har nogle gode samtaler, og jeg hører deres mening. Det kan jeg bruge i vejledningen med dem efterfølgende.
  - Mille Jepsen, boligsocial ungevejleder i Sjælør og Sydhavnen

   

   

  Et typisk forløb i livsmestring foregår således:

  • I booker Ungdommens Røde Kors forløb i livsmestring her. Skriv til vores konsulent.
  • De frivillige facilitatorer planlægger et forløb på baggrund af jeres specifikke ønsker. Vi designer altid forløbene, temaerne og øvelserne, så de matcher målgruppens behov.
  • I forløbet åbnes der i et ung-til-ungt fællesskab op for refleksion og dialog om forskellige temaer og problematikker, man som ung kan opleve.
  • I vores konceptbeskrivelse og manual kan du læse mere om et livsmestringsforløb og se eksempler på, hvordan en workshop kan designes. Du kan også bruge manualen til at lave dit eget forløb.
  Vidste du...

  at Ungdommens Røde Kors også arbejder med livsmestring på internationalt niveau? Her kalder vi det Life Skills.

  Book et forløb til din unge-gruppe
  • Hvad er livsmestring?

   Når vi i Ungdommens Røde Kors siger livsmestring, så refererer vi til personlige kompetencer og indsigter i dét som rør sig i et ungdomsliv. Unge kan i et forløb udvikle og styrke deres livsmestring for bedre at kunne håndtere forandringer, udfordringer og potentialer i hverdagen og i samfundet.

   Et livsmestringsforløb adresserer både indre og ydre udfordringer, potentialer og værdier i livet. Det har til hensigt at styrke unges tro på dem selv samt deres potentiale som vigtige forandringsagenter i samfundet. Har man en bedre forståelse af sig selv og ens sociale relationer, så har man bedre mulighed for at bidrage positivt til samfundet. Og bidrager man positivt til samfundet, så styrkes ens personlige selvværd og sociale relationer og dermed den mentale trivsel.
   I et livsmestringsforløb vil de unge opdage, at de ikke er alene med deres tanker, men at andre unge oplever det samme, herunder er visionen at øge de unges bevidsthed om almindelige ungdomsproblematikker og turde tage hånd om eget og andres liv. Den enkelte og fællesskabet er altså gensidigt afhængige, og det er det, vi bygger vores livsmestringstilgang på.

  • Hvorfor har danske unge brug for livsmestring?

   Mental mistrivsel blandt unge er støt stigende i Danmark. I Ungdommens Røde Kors hører vi om og oplever selv de problematikker, der findes blandt unge, når vi møder dem på vores aktiviteter, og når de benytter sig af vores rådgivningstilbud. Derfor ved vi, at udfordringer som stress, ensomhed og manglende selvværd er et udpræget fænomen blandt unge, og det kalder på, at de unge skal styrkes i at håndtere de udfordringer, som livet byder på – og livsmestring er et skridt på vejen.

  • Hvilke temaer kan indgå i en livsmestringsforløb?

   Et livsmestringsforløb kan handle om alt, hvad der rør sig i et ungdomsliv. Det kan f.eks. være ensomhed, stress, følelser, sociale medier, relationer, social inklusion, sunde livsvalg og meget mere. De unge bestemmer selv, hvad de ønsker øvelserne skal tage udgangspunkt i, og sammen kan vi skræddersy et forløb, der passer de unges behov.

  • Hvem er målgruppen?

   Livsmestringsforløbene er generelt målrettet de behov og udfordringer, som unge særligt i alderen 13-25 år står over for. 

   Forløbene kan rumme en kapacitet fra fem og helt op til 20 deltagere. Det en fordel, hvis deltagerne i den enkelte gruppe er på nogenlunde samme alder.

  • Hvem kan booke et livsmestringsforløb?

   Alle skoler, institutioner, foreninger og organisationer kan booke Ungdommens Røde Kors’ unge frivillige til at komme ud og lave et livsmestringsforløb. Har du lyst til at booke et livsmestringsforløb eller høre mere om det, kan du skrive til vores konsulent.  

  • Kan jeg lave mit eget livsmestringsforløb?

   Alle der er i kontakt med målgruppen eller andre med interesse for unges trivsel kan lave deres eget Livsmestringsforløb med udgangspunkt i vores materiale her.

  • Hvordan kan jeg blive frivillig facilitator til livsmestring?

   Vi uddanner løbende frivillige facilitatorer, som kan tage ud og afholde livsmestringsforløb for unge i Danmark.

   Du er altid velkommen til at kontakte os og få en snak om det at være frivillige facilitator. Skriv til vores konsulent.

  Jeg har opdaget, at jeg ikke er alene. Der er andre, der har det på samme måde som mig. Der er mange ting, man går og tror, man er alene om, men så går det op for en, at det er man ikke. Det tager jeg med og husker på.
  - Nada, 19 år. Deltager i livsmestring

  Partnerlogo_det Obelske_Ungdommens Røde Kors

  Tak til Det Obelske Famliefond for at støtte Life Skills og styrke danske unges mentale trivsel.

  Læs om, hvordan vores partner hos FGU Nordvestsjælland bruger Life Skills