Ny Unge-reform skal sikre en god overgang til voksenlivet

  I Ungdommens Røde Kors mener vi, at der er brug for en Unge-reform, så unge, der har oplevet udfordringer i livet, får den støtte, de har brug for.

  Vi oplever, at alt for mange unge, der er gået gennem svære perioder i livet, bliver svigtet og tabt i systemet den dag, de fylder 18 og ikke længere er børn, men pludselig er voksne. Der er brug for en Unge-reform, der sikrer, at alle får en god start på voksenlivet, og som tager over, hvor Barnets Lov slipper.

  • For de unge, der pludselig står uden et hjem, når de fylder 18 år.
    
  • For dem, som bliver tabt i overgangen fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien og bliver indlagt på en afdeling, som den eneste unge.
    
  • For dem, der er anbragt, og som, når de fylder 18, sendes væk fra hjemmet, hvor de har været anbragt, og pludselig står med ansvaret selv – for alt.
    
  • For dem, hvor kriminalitet i ungdommen låser dem fast uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.
  Kære politikere, giv os en Unge-reform

  Video: Christian Ameen & Emil Monty Freddie

  Skriv under for en Unge-reform
  Her

   

  Unge skal lave reformen
  Unge-reformen skal formes af de unge, som loven er til for. Unge skal i front på at udvikle idéer og løsninger, der bliver taget alvorligt. For de er eksperter på deres eget liv.

  Derfor er vores forslag til en Unge-reform udarbejdet sammen med og af de unge, der har været indlagt i psykiatrien, anbragt uden for hjemmet eller indsat i fængsel. Med udgangspunkt i levede erfaringer og i de fortællinger, vi alt for sjældent hører eller tager alvorligt.

  Vores oplæg indeholder 11 konkrete, politiske anbefalinger, som skal sikre, at "børn af systemet" får en god overgang til voksenlivet. Se hele oplægget til en ny Unge-reform her.

  Unge-reform_Sara_Ungdommens Røde Kors_2022

  Hør reportage på P1 fra vores møde med socialminister Astrid Krag (17:48).

  Barnets Lov: En lov der vedrører udsatte børn og unge. Grundprincippet i lovgivningen skal vendes om, så barnet sættes først. Lovens udgangspunkt skal være, at valget af indsats ikke afgøres af, hvad der er mindst indgribende for forældrene, men hvad der er bedst for barnet.

  - Kilde: Regeringen.dk

  Se vores oplæg til en ny Unge-reform