Ny Ungelov skal sikre en god overgang til voksenlivet

  I Ungdommens Røde Kors mener vi, at der er brug for en Ungelov, så unge, der har oplevet udfordringer i livet, får den støtte, de har brug for.

  Vi oplever, at alt for mange unge, der er gået gennem svære perioder i livet, bliver svigtet og tabt i systemet den dag, de fylder 18 og ikke længere er børn, men pludselig er voksne. Der er brug for en Ungelov, der sikrer, at alle får en god start på voksenlivet, og som tager over, hvor Barnets Lov slipper.

  • For de unge, der pludselig står uden et hjem, når de fylder 18 år.
    
  • For dem, som bliver tabt i overgangen fra børnepsykiatrien til voksenpsykiatrien og bliver indlagt på en afdeling, som den eneste unge.
    
  • For dem, der er anbragt, og som, når de fylder 18, sendes væk fra hjemmet, hvor de har været anbragt, og pludselig står med ansvaret selv – for alt.
    
  • For dem, hvor kriminalitet i ungdommen låser dem fast uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

  Unge skal lave loven
  Ungeloven skal formes af de unge, som loven er til for. Unge skal i front på at udvikle idéer og løsninger, der bliver taget alvorligt. For de er eksperter på deres eget liv.

  Derfor er vores forslag til en Ungelov udarbejdet sammen med og af de unge. Med udgangspunkt i levede erfaringer og i de fortællinger, vi alt for sjældent hører eller tager alvorligt.

  Barnets Lov: En lov der vedrører udsatte børn og unge. Grundprincippet i lovgivningen skal vendes om, så barnet sættes først. Lovens udgangspunkt skal være, at valget af indsats ikke afgøres af, hvad der er mindst indgribende for forældrene, men hvad der er bedst for barnet.

  - Kilde: Regeringen.dk