Folkemøde_Tony + Kathrine_Ungdommens Røde Kors_2024

  ”Siden min ven begik selvmord, har jeg ikke delt det med nogen. Men det er vigtigt at snakke om og få det ud af mit hoved.”

  JUNI, 2024: Tony rejste fra Grønland til Bornholm for at være med på Folkemødet og fortælle om sit frivillige arbejde med Psykisk Førstehjælp. Kun tre uger inden havde en af hans venner begået selvmord. For Tony er det et eksempel på, at den psykiske sundhed er vigtig for alle unge – i Grønland, i Danmark og i resten af verden.

  ”Det var et stort skridt for mig at være på scenen og tale om Grønland og vores sociale problemer foran så mange gæster på Folkemødet. Men det er også svært at snakke om selvmord. Det er ikke normalt for os grønlændere at tale om, det er tabu i Grønland.”

  Tony på 23 er frivillig i KRK INUA, ungdomsafdelingen i Grønlands Røde Kors, hvor han er uddannet facilitator i Psykisk Førstehjælp. I juni var Tony til Folkemødet på Bornholm for at formidle metoderne i Psykisk Førstehjælp og fortælle om sit frivillige arbejde i Grønland. Og så fortalte han om, hvordan han blot tre uger forinden havde mistet en nær ven til selvmord.

  ”På Folkemødet fik jeg muligheden for at tale om det, der er svært, og det ville jeg gerne. Ikke mange danskere kender til vores store sociale problemer i Grønland. Vi er et lille samfund med en af verdens højeste selvmordsrater, så jeg vil tro, at alle grønlændere har haft selvmord tæt inde på livet,” siger Tony, der har været med i KRK INUA i en håndfuld år.

  ”Det betød meget, at jeg kunne se folk blive rørt af mine fortællinger, og jeg følte, at jeg og Grønland blev hørt.”

  Stort behov for støtte til unge
  Som frivillig facilitator i Psykisk Førstehjælp er han med i det fælles projekt mellem KRK INUA og Ungdommens Røde Kors i Danmark, der skal holde kurser for 2.000 unge grønlændere i Psykisk Førstehjælp. Projektet er støttet af Nordea-fonden.

  Læs mere om projektet i Grønland
  Her

  Og i Grønland er der stort behov for støtte til unge, der mistrives, mener Tony.

  ”Selv bruger jeg naturen meget, når tingene er svære. Så er jeg taget alene ud for at være i naturen. Siden min ven døde, har jeg ikke delt det med nogen. Blandt mine venner har vi ikke snakket om det. Men det er vigtigt at snakke om og få det ud af mit hoved,” siger han.

  Sociale problemer er tabu
  Behovet understreges også tydeligt i rapporten ”Mental sundhed og helbred blandt 15-34-årige i Grønland” fra Statens Institut for Folkesundhed. Blandt grønlandske unge har 41 procent af pigerne været udsat for seksuelle overgreb, og det samme gælder for 12 procent af drengene. En tredjedel af de unge har oplevet vold i hjemmet, og op mod halvdelen er vokset op i hjem med alkoholproblemer. Hver femte unge grønlænder har forsøgt at begå selvmord.

  Læs mere om ung til ung Psykisk Førstehjælp
  Her

  De unges problemer bliver forværret af, at de ofte mangler nogen at dele dem med. Emner som ensomhed, alkohol, overgreb og selvmord er belagt med tabu. Det betyder, at problemerne ikke bliver løst, og at de unge ikke får den hjælp, de har brug for, før det er for sent.

  Folkemøde_Tony_Ungdommens Røde Kors_2024

  ”Psykisk Førstehjælp er et godt værktøj for unge. Så man kan blive bedre til at lytte til sine venner, når der er brug for det. Alle kan lære det, og vi ved ofte ikke, at vi faktisk bruger det hele tiden i vores hverdag,” siger Tony.

  Vigtigt for unge i hele verden
  En del af den Psykiske Førstehjælp er at kunne spotte, når en person i ens omgangskreds mistrives eller er i akut psykisk krise, samt at kunne henvise videre til professionel hjælp, når det er nødvendigt. Det var blandt andet disse budskaber, Tony var med til at formidle på Folkemødet.

  ”Der var mange gæster, der synes, at Psykisk Førstehjælp er vigtigt, men som ikke vidste ret meget om det. De tog godt imod det og var meget interesserede. Jeg forestiller mig, at Psykisk Førstehjælp oftest er noget anderledes i en dansk kontekst i forhold til Grønland, men det er vigtigt for alle unge,” siger Tony.

  Er du selv i krise eller har tanker om selvmord, så ring til Tusaannga (Grønland) på 801180 eller Livslinien (Danmark) på 70 201 201.
  Folkemøde_international_Ungdommens Røde Kors_2024

  Tony var med i panelet, da unge fra Zimbabwe, Libanon, Grønland, Danmark og det danske asylsystem diskuterde emnet mental trivsel.

  Fakta om KRK INUA
  KRK INUA er en bevægelse under Kalaallit Røde Korsiat (Røde Kors i Grønland) for alle unge i Grønland. INUA skaber gennem aktiviteter, leg og hyggeligt samvær et rum, hvor unge kan skabe betydningsfulde fællesskaber og udvikle handlekompetencer til at klare forskellige udfordringer i deres liv.

  Besøg KRK INUA's hjemmeside
  Her