Landsstyrelsen 2 2021

  Landsstyrelsen 2021

  Mød den nye landsstyrelse

  Et rekordstort antal fremmødte medlemmer af Ungdommens Røde Kors valgte den 9. oktober Jonas Wiederholt Larsen til at stå i spidsen for landsstyrelsen, som er Ungdommens Røde Kors' øverste myndighed mellem landsmøderne. De skal nu varetage den politiske ledelse og udstikke kursen for organisationen de kommende år. 

  Ny landsforperson: Jonas Wiederholt Larsen

  ”Jeg er superstolt af at blive valgt til at stå i spidsen for Danmarks største humanitære ungdomsorganisation,” siger Jonas.

  Han glæder sig til at trække i arbejdstøjet og fortsætte arbejdet for, at udsatte børn og unge kan blive en del af et fællesskab.

  ”Vi er der, hvor ingen andre er. Og det skal vi blive ved med.”

  Ungdommens Røde Kors har blandt meget andet aktiviteter på døgninstitutioner, i fængsler og på psykiatriske afdelinger. For Jonas er det et vigtigt fokus, at vi fortsætter indsatsen for børn og unge på institutioner – også når de bliver udskrevet eller løsladt:

  ”Noget af det, jeg vil kæmpe for, er, at vi i endnu højere grad kan gribe de børn og unge, som har brug for et fællesskab – fx dem, som bliver udskrevet fra en psykiatrisk afdeling eller fængsel. Dem skal vi også kunne rumme.”

  Jonas på 22 år har været en del af Ungdommens Røde Kors i mange år og har bl.a. været frivillig på ferielejr, aktivitetsleder i en lektiecafé og siden 2019 menigt medlem af landsstyrelsen.

  Jonas indtræder i landsstyrelsen sammen med to nye næstforpersoner Mette Bojesen og Daniel Falk.

  Jonas 2 landsforperson

  URK's nye landsstyrelse

  Den nye landsstyrelse består nu af de to næstforpersoner Mette Bojesen og Daniel Falk samt de seks menige medlemmer: Charlotte Geneser, Mathilde Klinte, Lea Lillebæk, Sarah Krogsgaard, Sara Aanæs og Lasse Gotfredsen 

  Har du lyst til at blive en del af Landstyrelsen?

  Nu har du muligheden for at komme helt tæt på den politiske og strategiske del af Ungdommens Røde Kors’ arbejde - og dermed bidrage til arbejdet med at udvikle og lede Danmarks største humanitære ungdomsorganisation.

  På Ungdommens Røde Kors’ Landsmøde var der ikke opstillet nogle kandidater til posten som suppleant til Landsstyrelsen, hvorfor det nu er muligt at blive indsuppleret som suppleant til Landsstyrelsen.

  Som suppleant kommer du til at deltage på samme vilkår som menige medlemmer i Landsstyrelsens arbejde, dog uden stemmeret til møderne. Hvis et LS-medlem udgår i løbet af året, vil du skulle træde ind som menigt medlem. Du har altså mulighed for at deltage på alle LS-møder og løbende tage del i Landsstyrelsens forberedende arbejdsgrupper.

  Ønsker du at blive vores nye suppleant, skal du udfylde opstillingsskemaet med beskrivelse af din motivation og URK-erfaring (max. 250 ord) og sende det til Landsforperson Jonas Wiederholt Larsen på jonas.larsen@urk.dk inden 18. oktober klokken 16.
  Har du nogen spørgsmål, er du velkommen til at sende Jonas en mail eller fange ham på 22 75 76 35

  OBS: Landsstyrelsen holder onboarding af nye medlemmer 23. og 24. oktober, og det er vores forhåbning, at den kommende suppleant har mulighed for at deltage.

  Landsstyrelsen 2 2021

  Opsummering af året, der gik

  Uddrag fra landsstyrelsens årsberetning

  Både den økonomiske krise, der tvang os til at prioritere, og samfundskrisen, der tvang os til at agere, har gjort os skarpere på, hvem vi er som organisation. Hvor vi i mange år har arbejdet bredt med ungdomsengagement, er vi i dag kommet tættere på den kerne, som er så vigtig i URK – nemlig den sociale mission. Den mission, der er knyttet op til, at vi er en del af verdens største humanitære bevægelse: Røde Kors. Og som forpligter os på at gøre en forskel der, hvor det er sværest – og engagere unge i den humanitære sag.

  I strategien er de områder, hvor der ofte ikke er andre ungdomsorganisationer til ste­de end URK, højt prioriteret. Her driver vi indsatser for nogle af de børn og unge, der står mest på kan­ten af samfundets fællesskaber. Det handler blandt andet om vores aktiviteter i fængsler, på krisecentre, døgninstitutioner, asylcentre og hospitaler – de såkaldte ”institutionsområder”.