Mitras anbefalinger

  "Anbragte skal være med til at designe eget efterværn."
  Mitra er tidligere anbragt. Læs alle hendes anbefalinger her.


  Anbragte skal tilbydes et netværk.

  Som barn blev Mitra anbragt uden for hjemmet. Det var på mange måder en god oplevelse, men hun kan også mærke, at hun har manglet at lære at skabe et godt netværk, efter hun er flyttet i egen lejlighed.

  ”Jeg synes, det burde være en del af den støtte og det efterværn, man tilbydes, at man får lært om vigtigheden af at skabe et godt netværk – ellers kan man risikere at stå helt alene,” siger Mitra.

  I dag er hun 21 og arbejder frivilligt i organisationen De Anbragtes Vilkår. Og her har hun fundet et fællesskab med de andre frivillige.

  ”Her oplever jeg, at vi kan snakke sammen på en helt særlig måde, for vi har oplevet en masse af de samme ting. Før stod jeg lidt alene med mine oplevelser som anbragt, så at få et netværk i De Anbragtes Vilkår har virkelig været fantastisk,” siger Mitra.

  Mitra har fået støtte gennem efterværn, fordi hun har været anbragt som barn. Og hun mener, at en del af efterværnet burde være at tilbyde et netværk med andre unge, der også er i efterværn.

  ”Det kunne være fedt at lære andre unge at kende gennem sådan et netværk. F.eks. ville vi kunne sparre med hinanden om de muligheder, der ligger i efterværnet.”

  Se hele vores oplæg til en Unge-reform her.

  Lav en matching-proces for anbragte og deres kontaktpersoner.

  ”Min kontaktperson er flink, men vi har intet tilfælles. Vi mangler måske lidt kemi.”

  Som barn blev Mitra anbragt uden for hjemmet, og det var på mange måder en god oplevelse. Men efterfølgende har hun kunnet mærke, at hun har manglet noget – f.eks., da hun flyttede i egen lejlighed. Derfor har hun fået hun støtte gennem efterværn og er tilknyttet en kontaktperson.

  ”Vores forhold er meget systematiseret. Første dag vi mødtes, skulle vi sammen ud at købe møbler til min lejlighed i Ikea – der var ikke engang mulighed for at drikke en kop kaffe sammen først. Det burde være en mere menneskelig relation – ellers fungerer den praktiske hjælp heller ikke,” siger Mitra, der i dag er 21.

  Hun efterspørger, at der afsættes tid og ressourcer til, at anbragte kan blive matchet med en kontaktperson, hvor den sociale relation vægtes højt.

   

  Jeg kender bedst mine egne behov.
  Anbragte skal være med til at designe eget efterværn.

  Som barn blev Mitra anbragt uden for hjemmet, og det var på mange måder en god oplevelse. Men efterfølgende har hun kunnet mærke, at hun har manglet noget – f.eks., da hun flyttede i egen lejlighed. Derfor har hun fået hun støtte gennem efterværn og er tilknyttet en kontaktperson.

  ”Jeg havde aldrig klaret mig uden efterværn. Men det har ikke været skruet helt rigtigt sammen for mig. Hvis jeg havde fået en støtte, som havde været designet til mine behov, kunne jeg have fokuseret mere på gymnasiet i stedet for at skulle arbejde ved siden af,” siger Mitra.

  Hun er i dag 21. Hun klarede sig godt i gymnasiet, er færdig med efterværnet og skal til at søge ind på sit studie.

  ”Jeg manglede at blive spurgt, hvad jeg havde brug for som en del af mit efterværn. Jeg ville gerne have været med til at lave min egen handleplan, så jeg fik den hjælp, der var bedst for mig.”

  Mitra peger på, at hun kunne have haft stor gavn af en mentor, der både kunne hjælpe med praktiske ting og hjælpe hende ind i nye netværk. Hun ønskede en voksenven, der bare var til stede og lyttede til hende.

  ”I forvejen kunne jeg ikke stole på mine forældre, og jeg har ikke haft så god kemi med min kontaktperson. Så jeg ville gerne have haft en mentor, jeg blev matchet med, som kunne blive en god relation,” siger Mitra.

  Se hele vores oplæg til en Unge-reform her