Landsmøde 2023

  Deltag i Ungdommens Røde Kors' Landsmøde i Århus den 30. september til den 1. oktober.

  Vil du med til Landsmødet 2023?

  Landsmødet er Ungdommens Røde Kors’ øverste myndighed. Alle medlemmer er velkomne.

  På Landsmødet vælges Landsstyrelsen, som mellem landsmøderne leder og udvikler organisationen efter den retning, som medlemmerne fastsætter på landsmødet. Det er også her, vi drøfter vigtige emner med betydning for Ungdommens Røde Kors, fortæller om året, der er gået, og ændrer vedtægterne, der er vores fælles regelsæt. Det vil sige, at du som medlem har indflydelse på, hvordan Ungdommens Røde Kors ser ud og fungerer.

   

  I år afholder vi Landsmødet den 30. september til den 1. oktober. Det koster kun 100 kr. for hele weekenden, som både er med forplejning, overnatning og transport, hvis du har brug for det. Du kan tilmelde dig lige her. Tilmeldingsfristen er onsdag den 20. september 2023.

  PROGRAM OG DAGSORDEN FOR LANDSMØDE 2023

  Lørdag d. 30. september:

  10.00 – 10.45 Check in og croissanter

  10.45 – 10:50 Velkomst v. forperson Jonas Wiederholt Larsen

  10:50 – 11:20 URK’s indsatser i Danmark v. 3 URK-frivillige

  11.20 – 11.30  Generalforsamling del 1

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Godkendelse af forretningsorden
  • Godkendelse af dagsorden

  11.30 – 12.30 Generalforsamling del 2 – beretning og regnskab

  • Landsstyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og organisationens nuværende stilling
  • Fremlæggelse af Ungdommens Røde Kors’ regnskab 2022
  • Drøftelse og godkendelse af de aflagte beretninger

  12:30 – 13.00 Frokost

  13:00 – 13:15 Energizer

  13.15 – 13.45 Generalforsamling del 3 - indkomne forslag

  • Vedtægtsændringsforslag
  • Resolutionsforslag
  • Fastsættelse af kontingent for det kommende år

  13.45 – 14:30 Workshop om URK’s børnesyn

  14.30 – 15.00 Kaffepause

  15.00 – 15:30 URK og Operation Dagsværk i Libanon

  15:30 – 17:00 Generalforsamling del 4 – valg til landsstyrelsen

  • Forperson
  • Organisatorisk næstforperson
  • Valg af menige landsstyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleanter til landsstyrelsen
  • Valg af interne revisorer

  17.00 – 17.30 Eventuelt

  17.30 – 18:00 Pause og klargøring til fest

  18:00 – 19:00 Middag

  20:00 – 20:45 Underholdning

  20:45 – 03:00 Fest

   

  Søndag d. 1. oktober:

  09.15 – 10.00 Morgenmad

  10.00 – 10.30 Åbning af søndagen og tak for i går

  10.30 – 12.00 Indsamling i samarbejde med Røde Kors

  12.00 – 13.00 Frokost – farvel og tak for i år!

   

  Resolutionsforslag:

  Der er kommet 2 resolutionsforslag, som Landsmødet skal stemme om:

  Resolutionsforslag vedr. medlemskab
  Resolutionsforslag: dispensation for ferielejr indføres i frivilligpolitik

  Ændringsforslag:

  Har du ændringsforslag til de foreslåede resolutioner, skal du sende ind til info@urk.dk senest d. 2. september kl. 23:59. Du skal anvende skemaet nedenfor.

  Skema til ændringsforslag til resolutioner og vedtægtsændringsforslag

  Valg til Landsstyrelsen

  Landsstyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf følgende poster er på valg i år:

  • 1 landsforperson i 2 år
  • 1 organisatorisk næstforperson i 2 år
  • 3 menige landsstyrelsesmedlemmer i 2 år
  • 2 suppleanter til landsstyrelsen i 1 år

   

  På landsmødet skal der desuden vælges én intern revisor og én intern revisorsuppleant, som har til opgave at vurdere, om Ungdommens Røde Kors anvender sine midler i overensstemmelse med de vedtægtsbestemte formål og strategier.

   

   

  Du kan her læse, hvem der stiller op til valg samt deres begrundelse for deres kandidatur:

  Jonas_Landsstyrelsen_Ungdommens Røde Kors

  Jonas Wiederholt Larsen

  Ønsker at stille op som:

  Landsforperson

  Læs Jonas' opstillingsskema.

   

  Portræt af Daniel

  Daniel Falk


  Ønsker at stille op som:

  Organisatorisk næstforperson

  Læs Daniels opstillingsskema. 

  Benedikte

  Benedikte Rønn Sørensen

  Ønsker at stille op som:

  Landsstyrelsesmedlem og suppleant til landsstyrelsen

  Læs Benediktes opstillingsskema.

  Mathilde

  Mathilde Lerche Schrøder

  Ønsker at stille op som:

  Landsstyrelsesmedlem og suppleant til landsstyrelsen

  Læs Mathildes opstillingsskema.

  Oliver

  Oliver Bo Vanting


  Ønsker at stille op som:

  Landsstyrelsesmedlem og suppleant til landsstyrelsen

  Læs Olivers opstillingsskema.

  Sille

  Sille Andrea Nørgaard

  Ønsker at stille op som:

  Landsstyrelsesmedlem og suppleant til landsstyrelsen

  Læs Silles opstillingsskema.

  Stefan

  Stefan Rundstrøm


  Ønsker at stille op som:

  Landsstyrelsesmedlem

  Læs Stefans opstillingsskema

  Signe

  Signe Helland


  Ønsker at stille op som:

  Intern revisorsuppleant

  Læs Signes opstillingsskema.

  • Hvor foregår landsmødet?

   Landsmødet afholdes i Aarhus. 

  • Hvad koster det?

   Det koster 100 kr. at deltage. Til gengæld får du fuld forplejning, overnatning hvis du har brug for det og transporten betalt. 

   Hvis du gerne vil deltage i landsmødet, men ikke har mulighed for, at betale de 100 kr. som landsmødet koster, kan URK dække dit deltagergebyr – sæt x i tilmeldingsblanketten. 
    

  • Hvordan tilmelder jeg mig landsmødet?

   Du tilmelder dig via skemaet her.

    

   Tilmeldingsfristen er kl. 24.00 d. 20. september.

  • Hvad hvis jeg ikke er medlem?

   For at kunne deltage, have stemmeret og stille op til tillidsposter på landsmødet er det et krav at være medlem. Det koster 150 kr. pr. år eller 12,5 kr. pr. måned.

   Du kan melde dig ind her.