Unge_Ung til Ung Konflikthåndtering_Ungdommens Røde Kors

  Evaluering af fem år med Ung til Ung Konflikthåndtering

  Gennem de seneste fem år, har Ungdommens Røde Kors haft flere end 1000 unge gennem workshop-forløbet Ung til Ung Konflikthåndtering. Her er de fire vigtigste pointer til dig, der også arbejder med børn og unge.

  Taler du ulve- eller girafsprog? Bevæger du dig op eller ned af konflikttrappen?

  Ovenstående kan måske virke som sort snak – men ikke for de 1068 unge, der har gennemgået et workshopforløb i Ung til Ung Konflikthåndtering med Ungdommens Røde Kors i løbet af de seneste fem år.

  ”Jeg har fundet ud af, at jeg har talt meget ulvesprog. Man får sat ord på tingene, så man bedre kan forstå det. Og det har gjort, at jeg har prøvet at vende min konflikthåndtering lidt mere over i girafsprog,” siger en deltager fra et af forløbene.

  Fire essentielle pointer
  Her får du de fire vigtigste pointer fra den evaluering, Social Respons har lavet som afslutning på en femårig periode med konflikthåndtering for unge i hele landet.

  Evalueringens resultater viser, at indsatsen har skabt værdi ved at styrke de deltagende unges evner inden for konflikthåndtering og ved at skabe styrkede fællesskaber blandt de deltagende unge.

  Og til den ekstra nysgerrige ligger hele evalueringen som rapport fra Social Respons
  1. Ung til Ung konflikthåndtering bidrager til, at de unge bliver klogere på, hvordan en konflikt opstår, og hvad man kan gøre for at ned- og optrappe den.
    
  2. Konfliktværkstedet kan fremme en større selvindsigt i forhold til egen adfærd i konflikter, samt en større forståelse for andre i konflikter.
    
  3. Flere af de unge, der deltager i værkstedsforløbet, oplever, at den viden og de redskaber de får, er nyttige i deres eget liv og kan bruges i deres hverdag.
    
  4. Deltagelsen i værkstedsforløbet har for flere af de unge bidraget til, at de har knyttet tættere bånd til de andre unge – og for nogle til en mere konstruktiv gruppedynamik internt i gruppen efterfølgende.

  De særlige virkelmidler
  Et af de centrale virkemidler, der er med til at sikre de unges motivation og engagement, er den særlige ung til ung-tilgang, der skaber et rum, hvor Ungdommens Røde Kors’ frivillige og deltagerne er mere i øjenhøjde.

  ”De fremstår ikke som lærerne. De er mere som os andre, altså nede på jorden, og det synes jeg er en god ting, i stedet for at der er den der autoritet mellem lærer og elev,” siger en af de unge, der har deltaget i en workshop.
   
  Med de gode resultater i ryggen, glæder vi os i Ungdommens Røde Kors til at arbejde videre med konflikthåndtering i flere af vores aktiviteter.

  Tak til VELUX FONDEN, der har støttet Ung til Ung Konflikthåndtering.