Banner Viden Ung Bag Lukkede Døre

  Viden om Ung Bag Lukkede Døre

  På siden her kan du læse mere om, hvordan det er at være 'ung bag lukkede døre' - at være indsat i fængsel, anbragt på en døgninstitution eller indlagt i psykiatrien.

  Uddannelse er vejen ud af fængslet

  Alt for mange indsatte i landets fængsler falder tilbage i en kriminel løbebane, efter de er blevet løsladt. Det er både en tragedie for den enkelte og for samfundet.

  Mange af de indsatte ønsker sig en lysere fremtid – for sig selv og deres familie, men det kan være svært at bryde med det kriminelle liv og få sig en uddannelse og et job og blive en del af et fællesskab, der ikke kredser om kriminalitet.

  Derfor tilbyder Ungdommens Røde Kors studiestøtte til indsatte i landets fængsler og til løsladte, der tager en uddannelse efter afsoning. Vores frivillige besøger fangerne i fængslet, hvor det er muligt at læse fag på HF.

  Vidste du...
  NSF_kriminel_ung indsat_fængsel_lektier_frivillig_ungdommens røde kors

  at alle undersøgelser viser, at uddannelse er den bedste vej til et liv uden kriminalitet?

  66

  procent

  af indsatte i danske fængsler bliver dømt for kriminalitet igen indenfor to år

  16

  procent

  blandt de 18 til 24-årige indsatte har ikke gennemført folkeskolen

  20

  procent

  af de indsatte deltager i undervisning eller tager en uddannelse, mens de er i fængsel

  36 procent af de indsatte, der ikke tager en uddannelse under afsoning, føler ikke, at fængslerne har nok uddannelsesmuligheder til dem.
  - Indsatte i danske fængsler: Uddannelse og uddannelsesønsker, Koudahl, 2010

  100

  procent

  af de indsatte, der får studiestøtte, består deres fag

  83

  procent

  oplever faglige og personlige succesoplevelser gennem forløbet

  75

  procent

  af de studerende fanger tilmelder sig nye fag efter at have fået studiestøtte

  Ungdommens Røde Kors tilbyder som de eneste i landet studiestøtte bag murerne. Vil du hjælpe og være en del af Studerende Fanger?

  Pusterum er essentielt for anbragte børn og unge

  2.366 børn og unge er anbragt på døgninstitutioner (tidligere kaldet børnehjem) over hele landet (2018). De unge er anbragte, fordi de har været udsat for vold eller svært omsorgssvigt i hjemmet, eller fordi de fx lider af en psykisk sygdom.

  Alle børn og unge har behov for et rum, hvor man bare er ung sammen med andre unge, og hvor man kan lægge hverdagens udfordringer til side for en stund. Anbragte på døgninstitutioner føler sig oftere ensomme, holder sig mere for sig selv i skolen, og de har sværere ved at få venner og tætte relationer.

  Derfor laver vi faste ungecaféer på døgninstitutioner. Her kommer vores unge frivillige, som hverken måler trivsel eller vurderer diagnoser, men som bare er unge og taler om alt det, der rør sig i et ungdomsliv.

   

  Vil du vide mere?
  Lektiecafé_lektier_lektier online_skole_frivillig_ungdommens røde kors

  Ungecaféerne er drevet af frivillige i alderen 18-25 år. 
  Læs mere om vores aktiviteter her

  50

  procent

  af de anbragte unge har en psykiatrisk diagnose allerede som 19-årig

  28

  procent

  af anbragte og tidligere anbragte har på et tidspunkt forsøgt at begå selvmord

  20

  procent

  af tidligere anbragte er på kontanthjælp

  Anbragte børn og unge mistrives oftere socialt og psykisk end deres jævnaldrende.
  - Ung mellem anbringelse og eget hjem, Bikuben Fonden, 2019

  Ud med sygdom, ind med ungdom

  Det er en kæmpe udfordring at være indlagt i psykiatrien som ung.

  Én ting er den utryghed, angst og bekymring, der følger med sygdom og behandling. Noget helt andet er oplevelsen af, at dit ungdomsliv er sat ufrivilligt på pause. Isolationen fra andre børn og unge har store fysiske og psykiske konsekvenser for helbredet og ens sociale liv i fremtiden.

  Når unge skal være indlagt i længere tid, er det derfor afgørende, at vi kan bringe en eller anden form for almindeligt ungdomsliv ind bag hospitalets hvide vægge.

  Indlagte unge har naturligvis brug for professionel pleje og behandling, men de har også behov for at kunne komme et sted, hvor de bare kan være almindelige  unge.

  Dét tilbyder de frivillige i Ungdommens Røde Kors’ ungdomscaféer på psykiatriske afdelinger.

  Vil du være med?
  Hospitalscafe_Børnecafe_Riget_balonner_frivillige_ungdommens røde kors

  Vi har faste caféer på seks psykiatriske afdelinger i Danmark.
  Bliv frivillig i en hospitalscafé her

  50

  procent

  af alle psykiske sygdomme har deres debut inden 14 års alderen

  75

  procent

  af sygdommene er debuteret ved 24 års alderen

  2

  elever

  fra hver 9. klasse har i dag en psykisk sygdom

  Alvorlig psykisk syge lever 16-25 år kortere end gennemsnitsbefolkningen.
  - www.bedrepsykiatri.dk/viden/behandlingspsykiatrien