#Sygtung

  Vi åbner tre nye ungecaféer på psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark

  NOVEMBER, 2023: I et nyt samarbejde vil Psykiatrien i Region Syddanmark og Ungdommens Røde Kors åbne tre nye ungecaféer på regionens psykiatriske afdelinger samt tilbyde et nyt mentorforløb for unge, når de udskrives. Centralt i projektet står Sara Søs Aanæs, der selv tidligere har været indlagt i psykiatrien.

  Selvmordsforsøg, flere indlæggelser i psykiatrien og selvskade har tidligere præget 28-årige Sara Søs Aanæs’ liv. Dybe depressioner ødelagde hendes ungdomsliv, og de svulmende ar på hendes underarme vidner om, hvor langt nede hun faktisk har været.

  I dag arbejder Sara frivilligt i Ungdommens Røde Kors for at hjælpe andre unge med psykisk sygdom. Blandt andet er hun i fuld gang med at åbne en ny ungecafé på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. Det gør hun som en del af et nyt samarbejde mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og netop Ungdommens Røde Kors.

  Læs historien hos TV Syd
  Her

  ”Når man er indlagt på psykiatrisk, er man meget afskåret fra virkeligheden. Og når man kun møder sygeplejersker og læger, er der ikke fokus på at tale om almindeligt ungdomsliv,” forklarer Sara om grunden til, at en ungecafé bemandet af unge frivillige er et godt tilbud til patienterne.

  ”At snakke om serier er mindst lige så vigtigt som at snakke om, hvilken medicin, man skal tage,” siger hun og efterlyser derfor nye unge, frivillige, der vil være med til at støtte unge, der er indlagt i Psykiatrien i hele Region Syddanmark.

  Nye ungecaféer i Esbjerg, Vejle og Aabenraa
  Ungdommens Røde Kors har allerede én ungecafé i Region Syddanmark i børne- og ungdomspsykiatrien i Odense. Og i regionen ser man frem til at udvide og udvikle indsatsen for unge patienter mellem 14 og 30 år sammen med Ungdommens Røde Kors. Inden nytår åbner to nye ungecaféer på de psykiatriske afdelinger i Esbjerg og Vejle. Efter nytår åbner endnu en i børne- og ungdomspsykiatrien i Aabenraa.

  ”Jeg taler altid om frivillighed i psykiatrien som et supplement til den professionelle behandling. Her skabes et pusterum fra sygdommen og en pause fra bekymringerne,” siger Lotte Slot Jensen, der er frivillighedskoordinator for Psykiatrien i Region Syddanmark.

  ”Og så er det en god idé, at Ungdommens Røde Kors’ ungecaféer er voksenfrit område uden adgang for personalet. Frivillighed giver en følelse af tryghed og ligeværd, og de unge patienter kan spejle sig i de unge frivillige på en anden måde, fordi der ikke implicit er andet i relationen, der handler om behandling,” siger hun.

  Frivillige søges til nyt mentorprojekt
  Ud over de tre nye ungecaféer vil Region Syddanmark og Ungdommens Røde Kors også teste et nyt tilbud om mentorforløb for de unge, som skal støttes i overgangen mellem indlæggelse og udskrivelse. Mentorerne skal ligesom i caféerne være unge frivillige fra Ungdommens Røde Kors.

  Første skridt for at få både caféer og mentorordningen op at køre er at finde unge frivillige i hele regionen, der vil opstarte og drive caféerne eller være mentor for en ung patient efter udskrivelse.

  Bliv frivillig i en hospitalscafé
  Her

  FAKTA

  • Ungdommens Røde Kors (URK) er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation
  • URK driver otte ungecaféer på psykiatriske afdelinger i hele landet og er i gang med at åbne fem nye i det kommende halve år.
  • Heraf har URK én café på Psykiatrisk Afdeling Odense og er ved at åbne yderligere tre i Region Syddanmark.
  • Psykiatrien i Region Syddanmark og Ungdommens Røde Kors er gået sammen om et treårigt projekt, der skal forbedre unges trivsel under og efter indlæggelse i psykiatrien. Ud over opstart af tre nye ungecaféer indeholder projektet en test af en ny mentorordning for 30 unge mellem 14 og 30 år under eller efter indlæggelse i psykiatrien.
  • Projektet løber indtil 2025 og er støttet af VELUX FONDEN.