Verdensmål_Ungdommens Røde Kors

   

   Verdensmålsgruppen

   FN’s Verdensmål er 17 konkrete mål, som forpligter 193 lande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle mv.

   Verdensmålene i Ungdommens Røde Kors

   FN´s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling skal nås inden år 2030, og det vil kræve en stor indsats af lande, regeringer, civilsamfundet og af os som borgere at indfri alle mål. I Ungdommens Røde Kors tror vi på, at alle kan være noget særligt for nogen. For at kunne indfri de 17 Verdensmål skal også børn og unge have troen på, at deres handlinger gør en stor forskel – også på udfordringer, der kan virke uoverskuelige og svære.

   Verdensmålene er en holistisk dagsorden og favner både de økonomiske, sociale og klimamæssige aspekter af vores samfund. For at komme målene nærmere mener vi i Ungdommens Røde Kors at:

   1. Det er vigtigt at de unge involverer sig i arbejdet med verdensmålene

   2. Civilsamfundet har en vigtig rolle at spille, da vi kan hjælpe unge med at tage ejerskab over verdensmålsagendaen og omsætte FN’s mål til handling.

   URK fokuserer på følgende syv Verdensmål:

   • Mål 3: Sundhed og trivsel
   • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
   • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
   • Mål 10: Mindre ulighed
   • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
   • Mål 13: Klimaindsats
   • Mål 17: Partnerskaber for handling

    

   Verdensmålsgruppen

   I Verdensmålsgruppen reflekterer, udvikler og drømmer vi stort, sammen. Vores ambitionsniveau er højt, da vi tror på den enkeltes handlekraft og ønsker at tage del i vores kollektive medansvar som individer i den vestlige verden i 2021. I Verdensmålsgruppen er der højt til loftet; alle ideer er velkomne og der findes ingen dumme spørgsmål. Udover at det skal være lærerigt og meningsgivende at være med i Verdensmålsgruppen, er vores håb at gruppen skal danne ramme om hyggelige venskaber og relationer bygget op omkring et stærkt URK-fællesskab.

   Verdensmål Sprint - med frivillige som faciliatorer

   Lige nu tager vi rundt på skoler og holder gratis workshops med børn og unge, hvor de udvikler deres evner som sociale entreprenører. De lærer om aktivt medborgerskab og ser, at de selv kan handle og gøre noget for deres lokalsamfund og for verden. Vi tager udgangspunkt i deltagernes evner og hverdag, og vi arbejder derfor under mantraet: FRA VERDENSMÅL TIL HVERDAGSMÅL

   Børnene og de unge bliver styrket i innovativt mindset og finder troen på, at de selvfølgelig kan være med til at løse udfordringer i deres lokalområde – og i verden. I et Sprint går det stærkt (deraf navnet) og dette skyldes at vi ønsker at lære deltagerne, at der ikke behøver være langt fra idé til handling - faktisk råber vores jordklode på handling netop NU!

    

    

   VIDSTE DU...
   Ferielejr_2018_UngMoo_Ungdommens Røde Kors

   at 20 danske kommuner vil være klimaneutrale i 2050?

   Klimasprint på Hvidovre Gymnasium | Ungdommens Røde Kors

   108

   liter

   vand bruger hver dansker i gennemsnit pr. dag

   65

   kg

   mad smider hver dansker i gennemsnit ud om året

   802

   kg

   skrald smider hver dansker i gennemsnit ud hvert år

   • Vil du være med?


    Verdensmålsgruppen er en national frivilliggruppe, som arbejder med FN’s 17 Verdensmål. Vi ønsker med denne Verdensmålsgruppe at skabe et bæredygtigt fællesskab forankret i Ungdommens Røde Kors og med FN’s Verdensmål som omdrejningspunkt.


    Har du lyst til at være en del af projektet og gruppen? Så skriv til verdensmaal@urkmail.dk

   • Hvad er et Verdensmål Sprint?

    Et VERDENSMÅL SPRINT er et idéudviklings-forløb, hvor man kort lærer om Verdensmålene og udvikler idéer til, hvordan man kan arbejde med dem og finde lokale løsninger på globale problemer. Forløbet faciliteres af en gruppe bestående af frivillige ildsjæle, men fokuserer på aktiv-læring og har til mål at aktivere børn og unge og få dem til at engagere sig i- og handle på Verdensmålene.


    Facilitatorerne vil altid bestræbe sig på at tilpasse forløbet, så det passer til deltagernes faglighed og kendskab til Verdensmålene. Varigheden og formen kan også varieres. Et Verdensmål Sprint kan udformes som en workshop på én dag (minimum fire timer) eller spredes over én eller flere uger.

     

    For booking kontakt: verdensmaal@urkmail.dk

     

   • Bæredygtigt Banko - Årets online event for frivillige

    BÆREDYGTIGT BANKO

    Tirsdag d. 15 december 2020 afholdte Verdensmålsgruppen og frivillige på tværs af organisationen et online Bæredygtigt Banko-event for frivillige i Ungdommens Røde Kors. Et event, der mødte super god opbakning fra frivilliglandet og fik hele 84 tilmeldinger fra frivillige fordelt over hele landet! 

     

    Det var en helt fantastisk aften i URK-fællesskabets tegn, hvor de to værter, komikeren Sebastian Dorset og landstyrelsesmedlemmet Mette Berents Bojesen, førte de frivillige igennem en festlig aften med en masse julebanko med lækre bæredygtige præmier på højkant. Efter et hårdt Coronaramt år med mange udfordringer, var det tydeligvis liiige hvad vi alle trængte til. 

     

    Spillet forløb som et normalt bankospil, hvor Sebastian underholdte og spredte store smil rundt omkring på skærmene, når numrene 18-90 blev råbt op. Når numrene 1-17 blev råbt op, stod Mette, som til dagligt arbejder i FN´s hovedkvarter, klar med spændende viden om hvert af FN´s 17 Verdensmål. Derudover fik de frivillige mulighed for at deltage i Kahoot-bonusquizzer, når ét af de Verdensmål, som Ungdommens Røde Kors arbejder med blev råbt op - altså mål 3, 4, 5, 10, 13 og 17. 

     

    Verdensmålsgruppen vil gerne sige en stor TAK til søde (Tek)Nicky fra AV-huset for teknisk set-up, der sikrede en billed- og lyd kvalitet af højeste kvalitet!

    Derudover også et stort TAK til alle, som har hjulpet med at få stablet eventet på benene og til de 84 tilmeldte frivillige, der havde lyst til at spille med og lære mere om, vores indsats i Ungdommens Røde Kors for at bidrage til FN´s vigtige Verdensmåls-agenda. 

     

     

   Der er uendeligt mange måder, vi kan gøre en forskel for vores planet og for menneskerne på den. Én ting står fast: hvis verden skal over målstregen med verdensmålene, skal alle gøre en indsats. Dette gælder både lande og regeringer, virksomheder, civilsamfundet og os selv som privatpersoner. Måske har du den næste geniale idé til løsningen på en specifik lokal og/eller global problemstilling?

   Det kan også være du godt kunne bruge lidt inspiration udefra til at hjælpe dig igang - hvis dét er tilfældet, kan du med fordel se videoen ovenfor! 

   The best way to get started is to stop talking and begin doing