Aktuelt_politiken_debatindlæg_ungdommens røde kors

  77 organisationer i "historisk opråb": Politikere skal tage ensomhed alvorligt

  Den massive ensomhed ophører ikke efter corona og det sidste vaccinestik. Der er brug for politisk handling nu, skriver 77 organisationer.

  Se afsendere nederst

  Alt for mange mennesker i Danmark føler sig ensomme.

  Ensomhed kan ramme alle aldersgrupper, og tallet er stigende. Ensomhed estimeres til at koste samfundet mindst 8,3 milliarder kroner hvert år.

  Konsekvenserne af ensomhed er store – både menneskeligt og samfundsøkonomisk, og det er på tide, at vi handler på ensomhed som den store samfunds- og folkesundhedsudfordring, som den reelt er.

  Lader vi ensomheden fortsætte med at stige, er der stor sandsynlighed for, at flere rammes af fysisk og psykisk sygdom. Mistrivslen øges, og det kan i sidste ende gå ud over vores produktivitet og sammenhængskraft.

  Derfor er vi – med inspiration fra udlandet – gået 77 organisationer sammen på tværs af sektorer, brancher og fagområder i en proces faciliteret af Røde Kors og Ældre Sagen.

  Det er faktisk historisk, at vi nu står så mange sammen med en appel til Danmarks politikere: Tag ensomhed alvorligt.

  Tid til et nyt syn på ensomhed
  Der har i mange år været tendens til at betragte ensomhed som et personligt eller socialt problem, der hang tæt sammen med fysisk isolation. Et problem, der primært skulle afhjælpes gennem civilsamfundets indsatser og fællesskaber.

  Det politiske fokus på ensomhed har derfor også hovedsageligt handlet om at afhjælpe ensomhed – ofte gennem indsatser til svækkede ældre og mennesker i socialt udsatte og sårbare positioner.

  Civilsamfundet er en vigtig medspiller. Derfor er det også positivt, at man i det igangværende arbejde med en civilsamfundsstrategi blandt andet ser på, hvordan ensomhed kan blive et særskilt fokusområde i samarbejdet med civilsamfundet.

  Men erfaringer fra udlandet viser, at ensomhed med fordel kan ses i et langt bredere perspektiv – både når det gælder udfordringer og løsninger.

  Skal vi for alvor vende udviklingen, er der brug for at tænke på tværs af både sektorer og ressortområder. Og gentænke alt lige fra, hvordan vi tilrettelægger vores familie- og arbejdsliv, vores uddannelser og skole til, hvordan vi bygger, skaber infrastruktur og leverer beskæftigelses-, social-, sundhedsindsatser og ældrepleje.

  De 77 organisationer: Skab mere viden, flere redskaber og mål på fremgang, og start en national samtale, så vi sammen kan nedbryde tabuer og fordomme om ensomhed

  Brug for et politisk gearskifte
  Denne tilgang kan kun blive til virkelighed med bred støtte fra nationalt politisk hold.

  I England har man gennem en årrække betragtet ensomhed som et alarmerende samfundsproblem og på tværs af partipolitiske skel vedtaget en national strategi mod ensomhed.

  Der er udpeget en ansvarlig minister for ensomhed, strategien følges tæt af statsministeriet, og der er afsat ressourcer både der og i en lang række fagministerier.

  Siden er Skotland og Wales fulgt efter med lignende strategier og indsatser. Også Norge har udviklet en strategi mod ensomhed. Senest har Japan udpeget en ensomhedsminister i februar 2021.

  Går vi videre som nu, taler alt for, at ensomheden vil stige støt

  77 organisationer, Se afsenderne i faktaboksen
  I Danmark har vi på tværs af sektorer og fagområder lavet følgende anbefalinger til regeringen og Folketingets partier i vores fælles oplæg 'Sammen mod ensomhed':

  Anerkend ensomhed som en samfunds- og folkesundhedsudfordring, sæt et seriøst mål for at nedbringe ensomhed i Danmark, og skab en bred national strategi mod ensomhed og en tilhørende national handlingsplan, der kan kickstarte handling. Strategien skal gå på tværs af sektorer og fagområder.

  Derudover: Skab mere viden, flere redskaber og mål på fremgang, og start en national samtale, så vi sammen kan nedbryde tabuer og fordomme om ensomhed

  Samtalen må ikke dø ud
  Strategien skal forankres tværgående i regeringen og skabes med bred inddragelse af relevante aktører fra alle sektorer og relevante fagområder – blandt andet sundhed, social, ældre, bolig, undervisning, uddannelse, forskning, transport, kultur, beskæftigelse, ligestilling og erhverv. Både strategi og handlingsplan skal ligge klar til implementering i 2023.

  Skyhøje ensomhedstal gennem coronatiden har for alvor fået sat ensomhed på den politiske dagsorden i medier, på Christiansborg og Slotsholmen.

  Det er godt. Men samtalen om ensomhed er for vigtig til at dø ud med det sidste vaccinestik. Går vi videre som nu, taler alt for, at ensomheden vil stige støt med den mistrivsel, dårligere helbredstilstand og øgede samfundsudgifter, som ensomhed dokumenteret skaber.

  Derfor skal vi stoppe med udelukkende at afhjælpe ensomhed i småprojekter og siloer og i stedet gå strategisk og systematisk til værks med fælles ambitiøse mål.

  Samtlige 77 organisationer er ikke i tvivl: En bred national strategi mod ensomhed giver mening. Både samfundsøkonomisk, og fordi Danmark skal være et land, hvor vi ikke lader ensomheden sætte mørke aftryk i vores medmennesker, når vi har muligheden for at gøre noget ved det.

  Medunderskrivere:

  Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Alzheimerforeningen, AOF Center Odense, BL - Danmarks Almene Boliger, Boblberg, Børns Vilkår, Caritas Danmark, Center for Digital Pædagogik, Center for Mental Sundhed (Odense), Dansk Erhverv, Dansk Folkehjælp, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Fysioterapeuter, Danske Gymnasier, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Danske Regioner, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Demenskoordinatorer DK, DGI, Danmarks Idrætsforbund, Drys Ind, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Ungdoms Fællesråd, Eden Denmark, Elderlearn, FOA, Fonden Ensomme Gamles Værn, Fonden for Socialt Ansvar, Forbundet Kultur og Information, Foreningen af Folkehøjskoler, Foreningen Ligeværd, Friskolernes Hus / Dansk Friskoleforening, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark, Frivilligrådet, GF Fonden, Guldborgsund Kommune, Headspace Danmark/Det Sociale Netværk, Historiefortæller, Jens Peter Madsen, Hjerteforeningen, Høreforeningen, Jysk Børneforsorg/Fredehjem, Jyske Bank, Kalundborg Kommune, KFUM's Sociale Arbejde, KFUM-Spejderne i Danmark, Kirkens Korshær, Kræftens Bekæmpelse, LGBT+ Danmark, LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud, Læseforeningen, March mod Ensomhed, Mødrehjælpen, Nyborg Kommune, PLO, Red Barnet Ungdom, Red Barnet, Røde Kors, Rådet for Socialt Udsatte, Samvirkende menighedsplejer, Sand, Selveje Danmark, Silkeborg Kommune, Sind, Socialpædagogernes Landsforbund, Storybox, Sufo, Tuba, Ulykkespatientforeningen, Ungdommens Røde Kors, Ventilen, Ældre Sagen, Aarhus Kommune og AART.

  Afsenderne oplyser, at "da oplægget går på tværs af en lang række fagområder, kan der blandt de mange forslag og anbefalinger være nogle, som ikke alle medunderskrivende organisationer har en holdning til eller har man­dat til at bakke op om".