Sikrede_vidensseminar_Ungdommens Røde Kors_2024

  Ny rapport: Frivillige aktiviteter for frihedsberøvede børn og unge er et positivt afbræk i en ensformig hverdag

  Maj, 2024: Det skaber motivation og positiv atmosfære, når frivillige laver sociale aktiviteter med frihedsberøvede børn og unge. Det viser en ny rapport fra VIVE, som det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd har lavet på baggrund af Ungdommens Røde Kors’ sociale aktiviteter på sikrede institutioner og i fængsel. Særlig interessant er fire centrale opmærksomhedspunkter, der er relevante for alle aktører, der laver sociale aktiviteter med frihedsberøvede børn og unge.

  Jeg sætter stor pris på at vide, at vi ikke er de frivilliges arbejde. At de kommer frivilligt for at være sammen med os og ikke for pengenes skyld.

  Sådan lyder det fra en af de frihedsberøvede unge, der er interviewet i en ny rapport fra VIVE – det nationale forsknings- og analysecenter. Rapporten samler erfaringerne fra Ungdommens Røde Kors’ sociale indsatser for frihedsberøvede børn og unge på sikrede institutioner og for dem, som afsoner en dom i fængsel.

  Find rapporten på VIVE’s hjemmeside
  Her

  Rapporten er udgivet som afslutning på et to-årigt pilotprojekt, hvor Ungdommens Røde Kors i samarbejde med Ole Kirk’s Fond som den første civilsamfundsorganisation laver frivillige aktiviteter inde på institutionerne for denne målgruppe. Konklusionen viser, at det som ønsket skaber motivation og en positiv atmosfære, når frivillige laver sociale aktiviteter med børn og unge, der opholder sig her.

  FAKTA
  En sikret institution er en særlig lukket døgninstitution. Hvert år anbringes omkring 500 børn og unge på de sikrede institutioner i Danmark.

  Børn og unge, som er anbragt på sikret institution, har sociale udfordringer, er på kant med loven eller afsoner en dom. Fælles for dem er, at de har en tung bagage, en følelse af ensomhed og et ønske om et frirum, hvor man bare kan være ung og få en pause.

  Fire opmærksomhedspunkter for aktører, der laver indsatser med frihedsberøvede unge
  For at det kan lykkes, fremhæver rapporten fire centrale opmærksomhedspunkter, som er interessante for alle aktører, der laver eller planlægger at lave sociale indsatser blandt frihedsberøvede børn og unge eller blandt lignende målgrupper med børn og unge i meget udsatte livssituationer – fx på andre typer af institutioner.

  De fire opmærksomhedspunkter er:

  1. Hav fokus på at skabe frirum i frihedsberøvede unges ensformige hverdag
  2. Styrket opmærksomhed på målgruppens sårbarhed
  3. Fokus på kontinuerligt samarbejde mellem institutioners personale og de frivillige
  4. Kontinuitet i de frivillige er afgørende for at undgå oplevelser med svigtende voksne
  Læs om...
  Sikrede institutioner_stock_Ungdommens Røde Kors_2023

  ...de fire opmærsomheds-punkter her.

  Bygger oven på gode erfaringer
  Som en del af pilotprojektet har Ungdommens Røde Kors tilbudt at facilitere både ungecaféer, workshops i Life Skills og én til én-forløb på institutionerne – alt sammen drevet af unge frivillige. Særligt har VIVE’s rapport fokus på at evaluere konceptet ungecafé samt workshopforløbet i Life Skills.

  Det er jo ikke altid, at man tænker positivt, men så får de frivillige en til at tænke på: Okay, jeg vil faktisk gerne være tømrer, når jeg kommer ud. Jeg gider ikke at være kriminel, når jeg kommer ud.
  - Anbragt ung på sikret institution

  Ungdommens Røde Kors kommer med solid erfaring med frivillige, sociale indsatser for børn og unge på børne- og ungehjem, i psykiatrien og på asylcentre samt med en-til-en-støtte i landets fængsler i samarbejde med Kriminalforsorgen.

  Sikrede_vidensseminar med frivillig og partner_Ungdommens Røde Kors_2024

  Caroline (th) er frivillig aktivitetsleder for URK på den sikrede institution Kompasset, hvor Charlotte Uldbjerg er ansat som tilbudsleder. Begge har bidraget til VIVE-rapporten, og her giver de deres perspektiver til vidensseminar 2. maj, arrangeret af URK og Ole Kirk’s Fond i anledning af rapportens udgivelse. FOTO: Rasmus Luca Lyager Brønholt

  Altså de frivillige går jo ikke ind og skriver på computeren, hvad vi fx har snakket om. Man snakker lidt mere frit måske.
  - Anbragt ung på sikret institution

  Bredt samarbejde sikrer, at frivillige kan gøre en positiv forskel for frihedsberøvede børn og unge
  At rykke ind med frivillige på sikrede institutioner og ungeafdelinger i fængsler kan kun lade sig gøre gennem et tæt samarbejde med myndighederne og fagpersonalet på institutionerne og afdelingerne.

  Læs om URK’s aktiviteter med frihedsberøvede børn og unge samt om det brede samarbejde i de to artikler herunder:

  De frivillige sidder jo bare og snakker om alle mulige ting – ikke kriminelle ting. Men vi sidder jo og snakker om normale ting.
  - Anbragt ung på sikret institution

  Sikrede institutioner_Explainer_Ungdommens Røde Kors_2024

  Explaineren er baseret på de anbragtes perspektiv, som det kommer til udtryk i rapporten Frivillige Sociale Indsatser Til Frihedsberøvede Unge, lavet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for Ungdommens Røde Kors.

  Folk siger, at livet ikke er en dans på roser, men jeg synes godt, at jeg kunne få bare en enkelt rose at danse på.
  - Anbragt ung på sikret institution

  Vil du være frivillig?