Stock_workshop_Ungdommens Røde Kors

  Ny indsats skal støtte anbragte unge i at tage en ungdomsuddannelse

  OKTOBER 2021: Egmont Fonden og Ungdommens Røde Kors starter et pilotprojekt, hvor unge frivillige vil støtte anbragte unge på døgninstitutioner med individuel studiestøtte, lektiecafeer og gruppeforløb i Life Skills. Målet er, at deltagerne får en ungdomsuddannelse.

  Anbragte børn og unge på institutioner klarer sig markant dårligere i uddannelsessystemet end gennemsnittet, og de har ofte haft en turbulent skolegang. Årsagerne er mangfoldige. Mange føler sig mere ensomme, har lavere selvværd og oplever at stå uden for samfundet og fællesskabet. Det påvirker deres sociale og relationelle færdigheder og giver ofte dårligere trivsel og psykiske udfordringer.

  Reiner Kiis var selv anbragt uden for hjemmet som barn og har oplevet, hvordan det påvirkede hans skolegang:

  Jeg synes, det havde været relevant at undre sig over, hvorfor min skolegang pludselig var blevet et problem for mig, når jeg tidligere havde fået topkarakterer? Jeg har mange ar på sjælen fra dengang, og det havde måske været anderledes, hvis nogen havde taget sig tid til at grave lidt dybere.

  Reiner deler sin historie som en del af Ungdommens Røde Kors’ arbejde for og med anbragte børn og unge.

  Projektet består af tre komponenter
  Der er ikke nogen nem løsning, og især børn og unge, der bor på en institution, har brug for en bred støtte med fokus på både det faglige og den sociale trivsel og motivation. Det nye pilotprojekt består derfor af tre komponenter: Forløb i Life Skills i grupper, som bidrager til de unges personlige, sociale og relationelle udvikling. Individuel studiestøtte, hvor udgangspunktet er positive, faglige forventninger til de unge samt hjælp til både at formulere mål for fremtiden og opbakning til at opnå disse mål. Lektiecaféer, der skal bidrage til at skabe et lærende og støttende miljø på institutionerne, der giver de unge bedre forudsætninger for at klare deres uddannelse, og som desuden motiverer og skaber en positiv kultur omkring uddannelse og skolegang.

  Direktør for Egmont Fonden, Henriette Christiansen, siger:

  Indsatsen bidrager godt til Egmont Fondens strategi om, at alle anbragte unge skal være i stand til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030 ved både at fokusere på faglig støtte og positive læringsmiljøer. Vi er samtidig glade for at kunne støtte en frivillig indsats, som kan styrke de unge anbragtes netværk.

  Bygger ovenpå eksisterende indsats
  Pilotprojektet varer 15 måneder og forventes i første omgang at støtte op mod 40 unge mellem 13 og 23 år, der bor på døgninstitution grundet sociale og adfærdsmæssige udfordringer. Ungdommens Røde Kors’ frivillige har allerede i dag aktiviteter på ti døgninstitutioner, og bevillingen betyder, at indsatsen kan udvides yderligere.

  Direktør for Ungdommens Røde Kors, Geske Fischer-Hansen, siger:

  Unge på døgninstitution er meget opmærksomme på, at de primært er omgivet af professionelle relationer og drømmer om ganske almindelige venskaber. Med projektet kan vi lade dem møde unge frivillige, som gerne vil tale med om alt det andet, der rør sig i et ungdomsliv. Det kan give de anbragte den tryghed, der skal til, for at de kan fokusere på deres uddannelse.

  FAKTA

  • Egmont Fonden støtter pilotprojektet med 975.788 kr.
    
  • Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond, der arbejder almennyttigt for, at alle unge er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030. Fonden støtter almennyttige aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige. I 2020 uddelte Egmont Fonden 90,6 mio. kr. og har uddelt mere 3,2 mia. kr. i nutidsværdi siden 1920.
    
  • Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation med cirka 3.000 frivillige og omkring 10.000 bøn og unge, der deltager i 200 aktiviteter som spænder fra sommerferielejre til studiestøtte i fængsler.
    
  • Læs nyheden på Egmont Fondens hjemmeside her.