Klimasprintgruppen

  Klimaindsats er et af FN’s 17 verdensmål, som forpligter 193 lande til at kæmpe mod klimaforandringer og deres konsekvenser.

  Klimasprint i Ungdommens Røde Kors

  FN’s verdensmål nr. 13 Klimaindsats skal nås inden år 2030, og det vil kræve en stor indsats af lande, regeringer, civilsamfundet og af os som borgere at indfri alle mål. I ungdommens Røde Kors tror vi på, at alle kan være noget særligt for nogen. For at kunne indfri verdensmål nr. 13 klimaindsats skal også børn og unge have troen på, at deres handlinger før en stor forskel – også på udfordringer, der kan virke uoverskuelige og svære.

  Verdensmålene er en holistisk dagsorden og favner både de økonomiske, sociale og klimamæssige aspekter af vores samfund. For at komme klimaindsatsen nærmere mener vi i ungdommens Røde Kors at:

  • Det er vigtigt at de unge involverer sig i arbejdet med klimaindsat
  • Civilsamfundet har en vigtig rolle at spille, da vi kan hjælpe inge med at tage ejerskab over klimaagendaen og omsætte FN’s mål til handling.

  URK fokuserer på verdensmål nr. 13: Klimaindsats.

   

  Klimasprintgruppen

  I klimasprintgruppen reflekterer, udvikler og drømmer vi stort, sammen. Vores ambitionsniveau er højt, da vi tror på den enkeltes handlekraft og ønsker at tage del i vores kollektive medansvar som individer i den vestlige verden i 2021. I klimasprintgruppen er der højt til loftet; alle idéer er velkomne og der findes ingen dumme spørgsmål. Udover at det skal være lærerigt og meningsgivende at være med i klimasprintgruppen, er vores håb at gruppen skal danne ramme om hyggelige venskaber og relationer bygget op omkring et stærkt URK-fællesskab.

  Klimasprint med frivillige som facilitatorer

  Vi tager rundt på skoler, til events, m.m. og holder gratis workshops med børn og unge, hvor de udvikler deres evner som sociale entreprenører, inden for området klima og bæredygtighed. De lærer om aktivt medborgerskab og ser, at de selv kan handle og gøre noget for deres lokalsamfund og for verden. Vi tager udgangspunkt i deltagernes evner og hverdag, og vi arbejder derfor under mantraet: FRA KLIMAMÅL TIL HVERDAGSMÅL. 

  Børnene og de unge bliver styrket i innovativt mindset og finder troen på, at de selvfølgelig kan være med til at løse klimaudfordringer i deres lokalområde – og i verden. I et Sprint går det stærkt (deraf navnet) og dette skyldes at vi ønsker at lære deltagerne, at der ikke behøver være langt fra idé til handling. 

   

  Klimasprint er i imidlertidig sat på pause. Er du interesseret i et samarbejde, så skriv til info@urk.dk 

   

   

  VIDSTE DU...
  Ferielejr_2018_UngMoo_Ungdommens Røde Kors

  at 20 danske kommuner vil være klimaneutrale i 2050?

  Klimasprint på Hvidovre Gymnasium | Ungdommens Røde Kors

  108

  liter

  vand bruger hver dansker i gennemsnit pr. dag

  65

  kg

  mad smider hver dansker i gennemsnit ud om året

  802

  kg

  skrald smider hver dansker i gennemsnit ud hvert år

  • Vil du være med?

   Klimasprintgruppen er en national frivilliggruppe, som arbejder med FN’s verdensmål nr. 13 Klimaindsats. Vi ønsker med denne klimasprintgruppe at skabe et bæredygtigt fællesskab forankret i Ungdommens Røde Kors og med FN’s verdensmål som omdrejningspunkt. Projektet er imidlertidigt sat på pause, men hvis du gerne vil være frivillig, så skriv til info@urk.dk eller læse mere her

    

  • Hvad er et klimasprint?

   Et klimasprint er et idéudviklings-forløb, hvor man kort lærer om verdensmålene og udvikler idéer til, hvordan man kan arbejde med dem og finde lokale løsninger på globale problemer. Forløbet faciliteres af en gruppe bestående af frivillige ildsjæle, men fokuserer på aktiv-læring og har til mål at aktivere børn og unge og få dem til at engagere sig i – og handle på klimaforandringerne.

   Facilitatorerne vil altid bestræbe sig på at tilpasse forløbet, så det passer til deltagernes faglighed og kendskab til verdensmål nr. 13 Klimaindsats. Varigheden og formen kan varieres. Et klimasprint kan udformes som en workshop på én dag (minimum tre timer) eller spredes over én eller flere uger.

    

    

  Der er uendeligt mange måder, vi kan gøre en forskel for vores planet og for menneskerne på den. Én ting står fast: hvis verden skal over målstregen med verdensmålene, skal alle gøre en indsats. Dette gælder både lande og regeringer, virksomheder, civilsamfundet og os selv som privatpersoner. Måske har du den næste geniale idé til løsningen på en specifik lokal og/eller global problemstilling?

  Det kan også være du godt kunne bruge lidt inspiration udefra til at hjælpe dig igang - hvis dét er tilfældet, kan du med fordel se videoen ovenfor! 

  The best way to get started is to stop talking and begin doing