Sikrede institutioner_stock_Ungdommens Røde Kors_2023

  ”Jeg sætter stor pris på at vide, at vi ikke er deres arbejde”

  JANUAR, 2023: Et bredt samarbejde mellem flere aktører sikrer, at vores frivillige nu kan rykke ind på sikrede institutioner og ungeafdelinger i fængsler for at gøre en positiv forskel for de frihedsberøvede børn og unge, der bor her.

  De er børn under 18, de sidder bag lås og slå, og de er afskåret fra netværk og familie…

  Ungdommens Røde Kors starter nyt projekt og tilbyder som den eneste civilsamfundsorganisation frivillige, sociale aktiviteter for børn og unge, hvoraf nogle afsoner en dom, mens andre er socialt anbragt på sikrede institutioner eller på en ungeafdeling i et fængsel.

  Læs om projektet her.

  Det kan kun lade sig gøre gennem et tæt samarbejde med myndighederne og fagpersonalet på institutionerne og afdelingerne. Ydermere følges projektet af et forskerhold fra VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, mens projektet støttes af Ole Kirk’s Fond.

  Artiklen fortsætter under billedet.

  Sikrede institutioner_partnerfoto_Ungdommens Røde Kors_2023

  På fotoet ses fra venstre: Caroline Lundsgaard Wégens fra institutionen Sønderbro, Line Rasmussen fra Ole Kirk’s Fond, Julie, som er frivillig aktivitetsleder hos Ungdommens Røde Kors, Lotte Uldbjerg fra institutionen Kompasset, Ronni Nordnæs fra Søbysøgård Fængsel og Theresa Dyrvig Henriksen fra VIVE.

  Forskerne fra VIVE har interviewet personale og børn/unge på de sikrede institutioner Sønderbro og Kompasset samt på ungeafdelingerne i Søbysøgård Fængsel. Det er her, de frivillige fra Ungdommens Røde Kors skal lave sociale aktiviteter. Du kan læse citater fra børnene og personale i de blå bokse her på siden.

  Det er ensomt [...]. På en eller anden måde, så er man jo alene herinde, selvom man er sammen med nogen, så er man jo alene, fordi man er ikke sammen med sin familie, man er ikke sammen med de venner, man har kendt lang tid, man er ikke hjemme, man er sådan [...] meget væk fra alt, man kender.
  - Ung

  Forskerholdet fra VIVE skal følge projektet og undersøge, hvordan civilsamfundet og frivillige kan gøre en positiv forskel for nogle af samfundets allermest udsatte børn og unge. I januar 2023 fremlagde forskerholdet de første og foreløbige resultater:

  ”Det, de unge efterspørger, er noget, der kan bryde med hverdagen og at have nogle andre unge at spejle sig i. De er vant til, at mange af deres relationer er professionelle, og mange af de unge er faktisk lidt overraskede over, at det er frivillige, der vil komme. Det ser de som meget positivt, siger Theresa Dyrvig Henriksen, der er projektleder hos VIVE.

  Læs mere om projektet på VIVE's hjemmeside: Frivillige sociale indsatser til frihedsberøvede unge

  ”Både de unge og medarbejderne forventer desuden, at de frivillige kan være et vigtigt afbræk i hverdagen, og at de frivillige vil bringe noget energi og nogle nye aktiviteter ind i en ellers meget ensformig hverdag.”

  Bygger ovenpå gode erfaringer
  Ungdommens Røde Kors har solid erfaring med frivillige, sociale indsatser for børn og unge på døgninstitutioner, i psykiatrien og på asylcentre samt med en-til-en-støtte i landets fængsler i samarbejde med Kriminalforsorgen.

  Myndigheder stopper ved hinandens grænseflader, men en frivillig og civilsamfundet kan faktisk følge dem rundt i systemet og blive en stabil faktor i et liv, der bare er afbrudte relationer på afbrudte relationer.
  - Medarbejder

  Herfra ved vi også, hvilken forskel det gør for unge at indgå i fællesskaber med andre unge, blive set og mødt i en en-til-en-relation og få opbygget kompetencer og selvværd gennem ungedrevne workshops. Det er med dette afsæt, at Ungdommens Røde Kors nu i tæt samarbejde med det faglige personale og de unge kan udvikle og tilpasse frivillige, sociale indsatser, som giver mening og værdi for unge, der bor på en sikret institution eller på en ungeafdeling i et fængsel.

  "Det er klart, at der er nogle vigtige opmærksomhedspunkter, når man kommer ind som frivillig," siger Theresa Dyrvig Henriksen fra VIVE. 

  "Den vigtigste er nok, at vi her har at gøre med nogle meget udsatte unge, hvis liv for en stor dels vedkommende har været præget af mange midlertidige relationer. Nogle har boet syv forskellige steder på to år, og mange sidder tilbage med en følelse af at blive svigtet af systemet."

  Jeg sætter stor pris på at vide, at vi ikke er deres [de frivilliges] arbejde. At de kommer frivilligt for at være sammen med os og ikke for pengenes skyld. Altså jeg har været vant til hele mit liv at være et stykke arbejde, der skal arbejdes på. Fordi alle dem, der har været omkring mig, det er dem, der får penge for at være sammen med mig. Så det gør mig meget glad at vide, at der er folk, der kommer frivilligt.
  - Ung