Stock_model_dreng og frivillig_klodsmajor_Ungdommens Røde Kors

  Corona-retningslinjer til frivillige

  Her kan du som frivillig holde dig opdateret på de nyeste meddelelser og retningslinjer for Ungdommens Røde Kors' aktiviteter under Corona. Nederst på siden finder du en guide til, hvordan du som frivillig taler med deltagere om Corona-situtationen samt hvordan du håndterer, hvis et barn møder op til en aktivitet med symptomer.

  08/01/2021

  Opdatering efter seneste udmelding om restriktioner

  Her følger en opdatering efter den sidste runde stramninger, hvor forsamlingsforbuddet blev sænket til 5 personer. Vi kan dog stadig afholde vores aktiviteter med flere end 5 personer, da der stadig gælder følgende dispensation:

  ”Aktiviteter for socialt udsatte børn og unge op til 21 år med eller uden deres familier, som er arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner, er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Dette omfatter aktiviteter med eller uden overnatning samt ophold og færden, som er et naturligt eller nødvendigt led i afholdelsen af aktiviteterne. I forhold til disse aktiviteter må der være op til 50 personer til stede på samme sted samtidig.”

  I forhold til myndighedernes retningslinjer er det altså muligt at videreføre vores sociale aktiviteter, hvis vi overholder afstandskravet på 2 meter imellem alle, der samles. Det kan give udfordringer i praksis, f.eks. er det svært at se weekendlejre gennemført inden for disse rammer. Der kan også være enkelte - både frivillige og deltagere - som er utrygge ved at fortsætte i aktiviteten. Men som altid opfordrer vi stadig til at holde fast der, hvor I kan. Hvis I er i tvivl om, hvad der kan lade sig gøre, og hvad I er trygge ved, kan I altid tage fat i jeres konsulent. Vi samler løbende spørgsmål op og forsøger at besvare dem så godt, vi kan.

  I forhold til de kommende årsmøder i lokalafdelingerne gælder det nu og foreløbig frem til d. 17. januar, at der ikke er dispensation for forsamlingsforbuddet ifm. generalforsamlinger (årsmøder) eller lignende siddende arrangementer. Det betyder, at vi de næste uger må afholde årsmøderne online, men det er vi på sekretariatet godt gearet til. Også her gælder, at I kan tage fat i jeres konsulent på sekretariatet ved spørgsmål.  

  Socialministeriets retningslinjer, der opdateres løbende findes her.

   

  08/12/2020

  Myndighederne har indført nye tiltag i 38 kommuner for at begrænse corona-smitten

  Restriktionerne er gældende fra 9. december 2020 frem til 3. januar 2021. Læs om myndighedernes tiltag på coronasmitte.dk her.

  Vi kan fortsætte vores sociale aktiviteter, så længe vi husker de almindelige corona-retningslinjer om håndsprit, afstand og at blive hjemme ved symptomer. Vi opfordrer stadig til at holde aktiviteterne åbne, hvor man kan. Men fx biblioteker lukker ned i de 38 kommuner, hvilket kan påvirke nogle af vores lektiecafeer. Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet er stadig gældende på socialområdet. Det betyder:

  • Aktiviteter med børn og unge under 21 år fortsætter med grupper op til 50 personer uanset de frivilliges alder. De frivillige tæller med i de 50.
    
  • Weekendlejre gennemføres med op til 50 personer inkl. lejrledere, hvis deltagerne er børn og unge under 21 år. Dette gælder uanset alderen på lejrlederne.
    
  • Lektiecafeer, frivilligkurser, møder eller lignede med deltagere og frivillige over 21 år skal begrænses til ti personer inkl. de frivillige eller afholdes online. Har man en målgruppe, som både har børn og unge deltagere under og over 21 år, så gælder ti personers-reglen. Her opfordres I til at dele deltagerne op i grupper med samme råd som oven for.

  Hvis I har nogle spørgsmål, må I endelig tage fat i jeres konsulent på sekretariatet.

  02/12/2020

  Nye, lokale restriktioner har ikke betydning for URK-aktiviteterne

  Der var pressemøde i går med fokus på Hovedstadsområdet og en række nye retningslinjer. Det vigtigste budskab var dog, at udsatte børn og unge stadig godt må komme i vores aktiviteter. Så vi fortsætter, som vi har gjort de seneste måneder. Det er mega fedt!

  Vi følger løbende med i alle de gode lokale aktiviteter rundt omkring i landet og er vildt imponeret over, hvor gode I er til at blive ved med at tilpasse aktiviteter og sørge for gode oplevelser for børnene. Både fysisk og online. Tak for det.

  Vi samler løbende vejledningerne på denne side. De vigtigste budskaber i forhold til hvor mange man må samles, er fortsat:

  • Aktiviteter med børn og unge under 21 år fortsætter med grupper op til 50 personer uanset de frivilliges alder. De frivillige tæller med i de 50.
    
  • Weekendlejre gennemføres med op til 50 personer inkl. lejrledere, hvis deltagerne er børn og unge under 21 år. Dette gælder uanset alderen på lejrlederne.
    
  • Lektiecafeer, frivilligkurser eller lignede med deltagere og frivillige over 21 år skal begrænses til ti personer inkl. de frivillige. Har man en målgruppe, som både har børn og unge deltagere under og over 21 år, så gælder ti personers-reglen. Her opfordres I til at dele deltagerne op i grupper med samme råd som oven for.

  Vi oplever at alle frivillige er super gode til at holde fast i de almindelige regler om sprit, afstand og at blive hjemme ved de mindste symptomer. Med flere lokale udbrud bliver alt dette endnu vigtigere!

  Sekretariatet modtager løbende spørgsmål fra jer, og I kan fortsat ringe og skrive ind, hvis I bliver i tvivl om noget. Og ellers er Corona-hotline vist den ny guru for mange :-)

  17/11/2020

  Opdaterede retningslinjer for weekendlejre

  Her kan du læse de nyeste retningslinjer for weekendlejre i Ungdommens Røde Kors under COVID-19

  Retningslinjer for weekendlejre under COVID-19

  06/11/2020 

  Lokale stramninger i syv kommuner i Nordjylland

  URK har taget direkte kontakt til de af vores aktiviteter, som ligger i de syv berørte kommuner. Det har desværre betydet, at vi har udskudt en weekendlejr planlagt af frivillige fra Frederikshavn.


  Der er fortsat gang i aktiviteterne i resten af landet og vi er stolte af at det store engagement, vores frivillige lægger for dagen. Ung På Linje/Ung Online holder også åben - selvfølgelig også for udsatte børn og unge i Nordjylland.

  26/10/2020

  Nyeste retningslinjer på baggrund af corona-restriktioner per 23. oktober 2020 for aktiviteter i Ungdommens Røde Kors

  I forsøg på at dæmme op for den stigende corona-smitte i Danmark orienterede statsministeren fredag d. 23. oktober om nye restriktioner for det danske samfund. Trods de nye tiltag, så har man valgt at undtage netop den type aktiviteter, URK har for sårbare børn og unge. Det er vi meget taknemmelig for, da jeres arbejde er så vigtigt.

  Forsamlingsforbuddet på ti personer gælder ikke på arbejdspladser eller sociale aktiviteter for børn og unge under 21 år. Her gælder reglen, at man må forsamles op til 50 personer, det samme er tilfældet for weekendlejre med overnatning.

  Betydning for URK’s aktiviteter

  URK vil fortsætte alle vores aktiviteter inden for restriktionerne. Aktiviteter med børn og unge under 21 år fortsætter med grupper op til 50 personer uanset de frivilliges alder.

  Weekendlejre gennemføres med op til 50 personer inkl. lejrledere, hvis deltagerne er børn og unge under 21 år. Dette gælder uanset alderen på lejrlederne.

  Lektiecafeer, frivilligkurser eller lignede med deltagere og frivillige over 21 år skal begrænses til ti personer inkl. de frivillige. Har man aktiviteter, hvor målgruppen er +21 år, som er større end ti personer, så opfordres I til at dele gruppen i grupper af ti personer i hvert sit lokale eller opdele tiden, så der kun er ti personer ad gangen til aktiviteten og spritte lokalet godt af, inden den næste gruppe kommer.

  Har man en målgruppe, som både har børn og unge deltagere under og over 21 år, så gælder ti personers-reglen. Her opfordres I til at dele deltagerne op i grupper med samme råd som oven for.

  Med hensyn til aktiviteter på hospitaler, krisecentre og andre institutioner er det de lokale institutioners regler, der gælder. Det gælder også ved forløb på skoler og uddannelsesinstitutioner. Her følger I eventuelle lokale besøgsrestriktioner, krav om mundbind m.v.

  1:1-relationer fortsætter som før med hensyntagen til de corona-forholdsregler, vi kender (håndvask, afstand osv.).

  I forhold til at begrænse risikoen i øvrigt handler det fortsat om at finde nye muligheder for samværet. Kan man mødes udendørs til en gåtur eller samvær omkring et bål? Kan noget af det fysiske samvær erstattes af telefonsamtaler eller online møder?

  Kurser, møder og besøg på URK og Røde Kors i Danmark

  Alle kurser og møder på URK’s sekretariat eller i frivillighuset hos Røde Kors kan gennemføres med op til ti deltagere. Ved flere end ti deltagere kan det være en mulighed at gennemføre mødet online. Spørg jeres konsulent til råds i forhold til, hvordan I kan mødes digitalt.

  Det allervigtigste budskab er, at vores vigtige arbejde ikke er lukket ned. Tværtimod er der så meget brug for, at vi holder alle aktiviteter kørende.

  Hvis du mangler svar på nogen af din aktivitets spørgsmål eller har andre tvivlsspørgsmål i det hele taget, så tag fat på din konsulent på sekretariatet eller skriv til info@urk.dk.

   

   

  02/10/2020

  Ingen ændringer for Ungdommens Røde Kors aktiviteter

  Midt i september 2020 sendte Børne og Undervisningsministeriet en vigtig besked med corona-anbefalinger til forældre i hele landet. Anbefalingerne gik på, at landets forældre aflyser eller melder afbud til deres børns sociale arrangementer i forbindelse med skole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Det skabte lidt forvirring i forhold til Ungdommens Røde Kors og vores sociale indsatser. Heldigvis er der ingen ændringer for Ungdommens Røde Kors’ aktiviteter – weekendlejre afholdes også som planlagt. 

  Foreningsaktiviteter og skoleaktiviteter er nemlig ikke underlagt de samme retningslinjer, og foreningsaktiviteter skal ikke begrænses. Dvs. at myndighedernes anbefalinger om at begrænse sociale kontakter, ikke gælder for Ungdommens Røde Kors’ aktiviteter, - selv om de kan have et socialt indhold. Det er fortsat vigtigt, at de generelle anbefalinger om afstand, hygiejne mm. overholdes.

  Lær mere om retningslinjer for weekendlejre

   

  Læs mere om retningslinjer for indendørs aktiviteter: https://duf.dk/fileadmin/user_upload/Editor/documents/Corona/Endelige_8._juli_retningslinjer_indendoers_idraets-_og_foreningsliv_samt_idraets-_og_fritidsfaciliteter.pdf

  Læs mere om retningslinjer for udendørs aktiviteter: https://duf.dk/fileadmin/user_upload/Editor/documents/Corona/Endelige_8._juli_retningslinjer_indendoers_idraets-_og_foreningsliv_samt_idraets-_og_fritidsfaciliteter.pdf

  Læs mere på sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger: https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Generelle-raad

  23/09/2020

  Statsministerens pressemøde i fredags har ikke givet anledninger til ændringer i vores aktiviteter, så længe vi overholder retningslinjerne om sprit, afstand, blive hjemme når vi er syge med videre. Danmark er ikke ligesom i foråret lukket ned, og der er mere end nogensinde brug for, at Ungdommens Røde Kors (og Røde Kors) er til stede rundt i landet i denne mærkelige tid. Det betyder, at vi fortsat holder vores aktiviteter åbne, medmindre vores samarbejdspartnere fx på hospitalerne ønsker at de lukkes ned midlertidigt. Der er pt. et forsamlingsforbud over hele landet på 50 personer. Dog er generalforsamlinger, konferencer og lignende fritaget, hvis retningslinjerne overholdes – og det er derfor, at vi holder fast i at holde landsmødet. Føler I jer ikke trygge ved at gennemføre jeres aktiviteter eller har andre spørgsmål, så tag fat i jeres konsulent, som kan rådgive jer. I kan finde dem alle på urk.dk/kontakt.

  Vi holder løbende øje med nye udmeldinger og er i tæt dialog med Røde Kors, DUF og andre aktører på området. Vi skal nok melde ud, hvis der kommer nye retningslinjer eller vejledninger. Alt sammen for at sikre, at vi kan være der for de børn og unge, som har så meget brug for os. Også i denne mærkelige Corona-tid. 

  Det gælder fortsat, at når I skal lave lejre, så skal I tage udgangspunkt i sommerretningslinjerne. Dem finder I her:
  https://duf.dk/nyhed/retningslinjer-for-sommeraktiviteter/

  Hvis I skal lave almindelige lokalforeningsaktiviteter, så skal I tage udgangspunkt i retningslinjerne fra før sommerferien, som er opdelt efter om det er indendørs eller udendørs. Dem finder I her: 
  https://duf.dk/nyhed/nye-retningslinjer-for-udendoers-og-indendoers-foreningsliv/

  10/9/2020

  Kære alle frivillige


  I forlængelse af at flere kommuner foretager nye tiltag, der skal forebygge en øget smittespredning af corona, tager vi i URK vores forholdsregler for at bidrage til at inddæmme smitten bl.a. på sekretariatet, hvor medarbejderne arbejder hjemme og på Hejrevej i skiftehold de næste to uger.
  Men det er ikke ligesom sidst, at Danmark lukker ned. Så det er et vigtigt budskab, at vores aktiviteter – ligesom hos Røde Kors – ikke er berørt. Medmindre vores samarbejdspartnere lokalt har andre regler, som vi naturligvis indretter os efter – det kunne fx være på hospitalerne.
  Så kør endelig videre på aktiviteterne med god afstand og håndsprit.
  Hvis du har spørgsmål, så tag fat i din konsulent.

  Guide: Frivillig under Corona

  Her finder du en guide til, hvordan du som frivillig taler med deltagere om Corona-situationen samt hvordan du håndterer, hvis et barn møder på med symptomer.