Nepal_U-ledere med flag_Ungdommens Røde Kors_2023

  Bliv ungdomsleder i Nepal

  Har du lyst til at støtte ungdomsengagement i Nepal? Har du erfaring med frivilligt arbejde i URK og mod på at bringe dette i spil i en international kontekst? Eller har du særlig interesse for at blive frivillig i et vigtigt projekt og lyst til at bo i Nepal fra september 2024 til marts 2025? URK søger lige nu to engagerede frivillige ungdomsledere, som sammen med Nepalesiske Røde Kors-frivillige skal styrke unge fællesskaber i Nepal!

  Som ungdomsleder får du en unik mulighed for at arbejde tæt sammen med frivillige og medarbejdere fra Nepal Røde Kors, du får et dybt indblik nepalesiske unges liv og stor erfaring med at planlægge og facilitere Life Skills og Sprint Workshops. Endelig får du mulighed for at bo og arbejde i Nepal – fuld plade på kulturel udveksling, spændende oplevelser og måske venskaber for livet.

  Projektet og udsendelsen:

  Igen i år vil URK udsende to ungdomsledere til Nepal. Som frivillig ungdomsleder vil du, sammen med en anden dansk ungdomsleder og to nepalesiske ungdomsledere, hjælpe med at implementere et udviklingsprojekt, som har til formål at skabe inkluderende og stærke fællesskaber i landlige områder i Lamjung-distriktet i Gandaki-provinsen i Nepal. Projektet er implementeret af Nepal Røde Kors (NRCS) og Dansk Røde Kors (DRK) som har et langvarigt partnerskab og adskillige forudgående aktiviteter i Lamjung-distriktet de sidste 15 år.

  Arbejdsløshed er en stor udfordring for unge i Nepal på grund af kastesystemet og utilstrækkelige muligheder. Projektet har derfor særligt fokus på at styrke unge og sårbare grupper, så de kan bidrage til at skabe positive forandringer i deres familier og lokalsamfund og give dem muligheder og kompetencer til at forbedre deres egne vilkår.

  Som frivillig ungdomsleder vil du arbejde med implementeringen af aktiviteter for unge i de lokale skole- og ungdomsklubber, som drives af NRCS. Aktiviteterne er blandt andet workshops med URKs Sprint og Life Skills-metoder. Hensigten er at hjælpe de unge med at opbygge evner – life skills – til at adressere de mange udfordringer, de står overfor. Samtidig er hensigten at hjælpe de unge med at starte små sociale projekter, som bidrager til lokal udvikling. URK har også i 2034/24 udsendt ungdomsledere til at støtte projektet, og dit arbejde vil derfor bygge ovenpå de mange gode erfaringer fra sidste fase af projektet.

  Din rolle som udsendt frivillig ungdomsleder indebærer opgaver som:

  • Planlægge og facilitere Life Skills træning for unge lokale frivillige
  • Planlægge og facilitere Sprint træning for unge lokale frivillige
  • Være med til at udvikle og tilpasse Sprintmanual til Nepal
  • Støtte de unge i Lamjung med implementeringen af deres ”Sprint projekter”
  • Være med til at planlægge og udvikle aktiviteter og events for unge i Lamjung
  • Formidle information om projektet til danske unge
  • Introducere de to Nepalesiske ungdomsledere til frivilligt arbejde i Danmark og URK som organisation under deres forberedelse

  Vi søger dig, som:

  • Har erfaring med at skabe relationer og brænder for at motivere andre unge til at engagere sig i frivillighed og fællesskaber
  • Har erfaring med frivilligt arbejde (erfaring fra Ungdommens Røde Kors vægtes højt)
  • Har erfaring med ung-til-ung-metoder og facilitering i URK (særligt Sprint og Life Skills)
  • Er åben, initiativrig og god til at samarbejde i teams med andre unge
  • Er i stand til at skabe en hverdag og trives i et udfordrende miljø
  • Besidder et godt mundtligt og skriftligt engelsk og er villig til at bruge det i hverdagen
  • Er mellem 20 og 29 år 

  Praktiske rammer

  Vi forventer, at du er initiativrig og har lyst til at arbejde i en anden kultur og at bidrage til at udvikle projektet i Nepal. Det er en klar fordel, at du er en åben person med masser af gåpåmod. Det er også nødvendigt at være omstillingsparat, da arbejdet i felten ofte kan være omskifteligt. Du skal se det som en spændende udfordring at bo under andre vilkår end i Danmark, f.eks. I en by præget af ulighed, fattigdom og andre udviklingsmæssige udfordringer.

  Før og efter din rejse: Inden du rejser til Nepal, bliver du klædt godt på til opgaven. Som led i forberedelsen skal du deltage i DUFs ungdomslederkursus og URK’s forberedelseskursus forud for din rejse. Du skal sætte cirka 3 uger af i september 2024 til forberedelsesprogrammet (præcise datoer meldes ud, men omring uge 36, 37, 38), hvorefter du udsendes til Nepal. Der vil ikke være mulighed for at komme hjem i løbet af udsendelsen, men du vil optjene ferie, som kan afholdes i Nepal. Efter din rejse er du forpligtet til at skrive en rapport og deltage i en evaluering med både URK og DUF.

  Som ungdomsleder er du fuldtidsfrivillig og skal forvente en arbejdsuge på 37 timer i Nepal. Du vil modtage lommepenge og madpenge svarende til de udgifter, du har i forbindelse med opholdet, og URK dækker alle udgifter i forbindelse med rejsen (flybillet, vaccinationer, visum etc.). 

  Er du vores nye ungdomsleder?

  Send en ansøgning med din motivation (download nedenstående ansøgningsskema) for at søge stillingen og dit CV senest søndag den 14/4 2024. Vi forventer at afholde samtaler omkring start/midt maj. Samtaler vil foregå på Ungdommens Røde Kors’ sekretariat i København eller online. Hvis du har spørgsmål til forløbet, er du velkommen til at skrive en mail til international konsulent Sara Lester på urkberedskabet@urk.dk.

  Download ansøgningsskemaet
  Her

  Send udfyldt ansøgningsskema og CV til urkberedskabet@urk.dk.

   

  Obs! Ungdomslederudvekslingen er betinget af, at projektet bliver bevilliget. Dette vil blive bekræftet i midten af maj.