Unge frivillige med banner_Ungdommens Røde Kors

  Anders Ladekarl: Den bedste måde at engagere unge er ved at give ansvar

  I anledning af Ungdommens Røde Kors’ 100-års fødselsdag sætter Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors, ord på styrkerne ved en stærk ungdomsorganisation.

  Hvorfor er der brug for Ungdommens Røde Kors i 2023?

  Jeg ser en udvikling i samfundet med unge, der er pressede. Udfordringerne, der findes for unge, er voldsommere end for andre befolkningsgrupper. Det er ufatteligt vigtigt at have en civilsamfundsorganisation, der kan handle på den udfordring.

  Jeg tror på, at vi som mennesker også skal være sammen om noget – på lige fod med at være noget for andre. At skabe fællesskaber, der ikke bygget op omkring præstationer – det kan URK. Og behovet for URK er kæmpestort.

   

  Hvad er det særlige, URK kan?

  Ung til ung-tilgangen, som er kendetegnende for URK, kan skabe tillid og skabe fællesskaber på et ligeværdigt niveau. Der er en stor forskel på at være enten en voksen eller en myndighedsperson i forhold til at være ung frivillig i mødet med børn og unge i udsatte positioner.

  Kombinationen af frivillighed og ung-til-ung skaber en tryghed, som ingen andre kan skabe. Det giver tillid og forståelse blandt de børn og unge, der deltager i de sociale aktiviteter. Det skaber 100 gange større værdi, når den frivillige har nogenlunde samme alder, som deltagerne.

  Røde Kors_Anders Ladekarl_Ungdommens Røde Kors_2023

  Hvad er fordelen for Røde Kors ved at have en selvstændig ungdomsorganisation som URK?

  Den bedste måde at engagere unge er ved at give ansvar.

  URK står i dag stærkere, end det har gjort meget længe. Og så er vi rykket tættere sammen i Røde Kors og URK. Vi har i Røde Kors skærpet forståelsen for værdien af URK. Der er masser af potentiale i en ungdomsorganisation, med alt det den kan.

  URK har faktisk givet inspiration til, at Røde Kors kan gøre mere – også uden for egne rammer. URK’s slogan, alle kan være noget særligt for nogen, står i direkte relation til medmenneskelighed og idéen om, at Røde Kors skal række længere ud end blot egne aktiviteter.

   

  Hvordan ser du de næste 100 år for URK?

  100-året er en anledning til at styrke unges eget engagement i at løse udfordringen med unges mistrivsel. Der er ikke andre end URK, som arbejder ung-til-ung, og gør netop det. Der er et stort potentiale, hvis vi finder nøglen.

  Også det politiske fortalerarbejde er vigtigt for URK. Der bliver færre unge, og vi gamle kommer til at sidde på magten og beslutte ting på vegne af ungdommen, hvis ikke nogen råber op. Vi skal tage de demografiske udviklinger seriøst og agere derefter. Unge skal repræsenteres, og det kan være gennem URK.