Dreng_Ungdommens Røde Kors

  Mød URK’s eneste æresmedlem: ”Jeg kan ikke se, hvorfor URK skulle blive mindre relevant i fremtiden”

  Preben Søegaard Hansen er eneste æresmedlem i det 100 år gamle Ungdommens Røde Kors. Den titel fik han for sin rolle, da URK blev selvstændig i 1988. Hør fortællingen her.

  ”I 80’erne var der en trang til frihed blandt de frivillige i Ungdommens Røde Kors. Unge havde ingen indflydelse i Røde Kors, men for at have kontakt med unge, skal det være unge selv, der står i spidsen. Hvis ikke URK fik selvstændighed, ville Røde Kors miste den målgruppe.”

  Sådan beskriver Preben Søegaard Hansen den proces, der i 1988 resulterede i, at URK gik fra at være en mindre ungdomsafdeling i landsorganisationen Røde Kors til at blive en selvstændig organisation, som det er i dag.

  Medlem_Preben Hansen_Ungdommens Røde Kors_2023

  Røde Kors har en forpligtigelse til at hjælpe alle ud fra et medmenneskeligt, upartisk og neutralt princip – så vi skal nå ud til alle uanset alder,” mener Preben.

  I 1988 var han national chef i Røde Kors med ansvar for ungdomsafdelingen, URK – og dermed med det overordnede ansvar for, at URK blev selvstændig. Da Preben gik på pension i 2015, blev han udnævnt til æresmedlem af URK for sin rolle i selvstændigheden.

  ”Jeg var stærk tilhænger af selvstændigheden, som kun skete, fordi der var tiltro til de unge medlemmer, og fordi URK’erne selv tog sagen i egen hånd,” fortæller Preben.”

  ”Med selvstændigheden fik de unge ikke alene en stemme – også rettigheder. URK har givet ungdommen et ansigt i Røde Kors. Jeg kunne jo have holdt URK under mig som national chef, men nej: URK kunne noget, som landsorganisationen ikke kunne,” slår han fast.

  Med URK til fredsmøde i Rusland
  Som eksempel nævner Preben et fredsmøde i 1984 mellem unge Røde Kors’ere fra europæiske lande på hver sin side af jerntæppet.

  ”Deltagelsen fra de unge var en måde at legitimere mødet. Det var mindre kontroversielt, at unge skulle mødes og tale om fred. Og det blev forløber til en større konference for verdensfred i Stockholm,” fortæller Preben.

  Til mødet stod han selv i spidsen for URK’s delegation, og var med til at plante et fredstræ i Moskva for URK. Og hvem ved – måske står træet der endnu?

  ”Det kunne og kan unge gøre: Skabe en dialog over landegrænser, hvor der normalt ikke tales sammen,” siger Preben, der også fremhæver den sociale indsats i Danmark:

  ”Generelt laver URK et vigtigt stykke arbejde overfor nogle udsatte grupper. Fx arbejdet i fængsler og samtaletilbuddet Ung På Linje. Styrken ved aktiviteterne er supergode, og man kan ligefrem få tårer i øjnene,” siger han.

  ”Engang i mellem har mit hjerte banket lidt ekstra for URK’s aktiviteter, og jeg har ærgret mig over ikke at kunne deltage, fordi jeg er for gammel.”

  Danmarks største humanitære ungdomsorganisation fylder 100 år
  I anledning af URK’s 100-års fødselsdag giver Preben også sit perspektiv på fremtiden for den organisation, hvori han er æresmedlem:

  ”Jeg kan ikke se, hvorfor URK skulle blive mindre relevant i fremtiden. Med den teknologiske udvikling ændrer det sig hele tiden, hvordan vi kommunikerer med unge – og her er URK bare rigtig vigtig. URK når ud til en gruppe, som jeg tvivler på, landsorganisationen kan nå ud til.”

  Preben Søegaard Hansen

  • Æresmedlem i Ungdommens Røde Kors
  • Var nationalchef i Røde Kors, da URK blev selvstændig i 1988
  • Har udgivet bogen Præsidenterne – en fortælling om Røde Kors i Danmark 1864-2019