Genstart_kreativ_Ungdommens Røde Kors

  EY og læring for livet

  Med ønsket om at fokusere virksomhedens indsats, hvor den gør mest gavn og har størst værdi for samfundet, har EY valgt at indgå et partnerskab med Ungdommens Røde Kors under overskriften ”Læring for livet”. Visionen er at skabe mulighed for, at alle børn og unge, uanset baggrund og levevilkår, gennem uddannelse opnår lige muligheder for deltagelse i det danske samfund.

  Grundpillen i partnerskabet Læring for Livet er at styrke børn og unges udvikling og læring. EY og Ungdommens Røde Kors ønsker i fællesskab at skabe muligheder for, at børn og unge, uanset baggrund og levevilkår, gennem uddannelse opnår lige muligheder for at være en del af det danske samfund.

  Læringsproblemer løses ikke med penge, men gennem personlig inspiration og motivation af den enkelte. Derfor er EY-medarbejdernes engagement, viden og kompetencer et kæmpe aktiv for Ungdommens Røde Kors' arbejde.

  EY er et af landets førende revisions- og rådgivningsfirmaer med ca. 1.500 medarbejdere fordelt på 20 kontorer. EY har et stærkt samfundsmæssigt fokus og ansvar, og i virksomhedens CSR-strategi lægges der blandt andet stor vægt på områderne læring, viden og uddannelse. 

  Partnerskabsaftalen bygger på tre søjler:

  1. Corporate volunteering, hvor EY-medarbejdere deler deres kompetencer gennem frivilligt arbejde på nogle af Ungdommens Røde Kors’ brugerrelaterede aktiviteter, bl.a. gennem mentorordninger og lektiehjælp
  2. Corporate volunteering, hvor EY-medarbejdere tilbyder deres kompetencer på det organisatoriske plan til uddannelse og sparring med frivillige og ansatte i Ungdommens Røde Kors
  3. Et økonomisk bidrag, der underbygger Ungdommens Røde Kors’ indsats på læringsområdet

  Jeg er mentor i Dynamo, fordi en-til-en-relationen med en ung giver rigtig meget. Det sætter mit eget travle liv i perspektiv at kunne præsentere min mentee for en verden, som hun ikke møder til daglig og se hendes reaktion på det, jeg tager for givet i min hverdag. Det er meget motiverende for mig at mærke, hvordan min opmærksomhed og tilstedeværelse betyder noget for hende og de valg, hun træffer

  - Kristine Ohrt, Consultant i EY’s Climate Change & Sustainability Services

  Y Faktor
  Som et led i partnerskabet etableres projektet Y Faktor på en række handelsskoler i Danmark, der skal reducere det høje frafald på de enkelte skoler gennem støtte og mentoring. Her handler det om at levere en kvalificeret indsats for den enkelte unge og derigennem bidrage til at ændre kursen for udsatte elever, således at de gennemfører de første to års uddannelse, der giver adgang til en elevplads. 

  Ungdommens Røde Kors varetager projektansvaret, mens EY blandt andet bidrager med kompetente medarbejdere, der engagerer sig som mentorer og bemander lektiecaféerne.