upl anonym

  Anonymitet og tavshedspligt

  Ung På Linje er et anonymt samtaletilbud, og alle vores frivillige har tavshedspligt. Det betyder, at samtalerne er et fortroligt rum, hvor du ikke skal være bekymret for, at det I taler om, bliver fortalt videre.

  For at værne om din anonymitet, er det vigtigt, at du ikke fortæller dit navn, hvor du bor eller for eksempel, hvilken skole du går på. Samlet set kan disse oplysninger fortælle, hvem du er. Vores frivillige hjælper dig med at værne om din anonymitet, og siger til, hvis du er i gang med at komme med oplysninger om dig selv. De frivillige hos Ung På Linje har tavshedspligt, hvilket betyder, at de ikke må fortælle om indholdet fra samtalerne til nogen uden for Ung På Linje.

   

  Underretningspligt- og afværgepligt

  Alle vores frivillige er ifølge lovgivningen, som alle andre voksne i Danmark, underlagt underretnings- og afværgepligt. Det betyder, at de frivillige er forpligtet til at reagere, hvis de er bekymrede for, at du lever i misrøgt, dvs. bliver udsat for noget du ikke skal som barn. Det kan fx være, hvis du bliver udsat for vold eller andet misbrug af dine forældre eller har selvmordstanker eller selvmordsplaner. Ung på Linje vil gerne være med til at sikre, at alle børn og unge har det godt. Derfor kan der opstå situationer, hvor den frivillige opfordrer dig til at bryde din anonymitet, hvis den frivillige vurderer, at du har brug for mere hjælp fra kommunen eller hvis du er til fare for dig selv eller andre. Den frivillige kan ikke række ud til kommunen, uden at du har lyst til at fortælle, hvem du er.