Sprint_Odense_piger_Ungdommens Røde Kors

  Børn og unge gør drømme til virkelighed

  Samarbejde om Sprint

  I samarbejde med skoler, institutioner og andre interesserede parter i hele landet tilbyder Ungdommens Røde Kors Sprint-forløb til børn og unge. Formålet er ganske enkelt at vise børn og unge, at de har mulighederne og evnerne til at gøre en forskel i deres lokalmiljø – til fordel for dem selv og andre.

  Sprint giver børn og unge mulighed for at sætte skub i deres drømme og afprøve deres indre igangsætter.
  Metoden gør det muligt for børn og unge at identificere et ønske eller en udfordring i deres lokalmiljø – og handle hurtigt på den – så deres drømme bliver til virkelighed.

  "Elever har godt af at have lidt friere rammer, hvor man ikke kun har fokus på resultatet eller produktet, det fordrer kreativitet og fantasi.”

  - Stine Heje Sørensen, inklusionspædagog på Tarup Skole, har gennemført Sprint med tre 5. klasser

   

  Sprint kan tilpasses alle
  Der findes mange versioner af Sprint, og det kan designes på lige den måde, der er brug for og ressourcer til. Forløbet kan vare et par timer, det kan være en sammenhængende projektuge, eller det kan udformes som adskilte workshops henover flere måneder.

  Sprint er en fleksibel metode, der hurtigt kan tilpasses målgruppen, formålet, tidsrammen og stedet, og det vil altid blive udformet i samarbejde med skolen, læreren og eleverne.

  ”Der er normalt meget målstyring i skolen, men i Sprint har de selv skulle tage beslutninger og haft ansvaret, og det har været en god læreproces, der har styrket dem rigtig meget.
  De har været opsøgende i nærmiljøet, de har arbejdet projektorienteret, og de har skulle forventningsafstemme. Det er der nogen, der har lært rigtig meget af”

  - Stine Heje Sørensen

   

  Sprint_lærer_ungdommens røde kors

  ”Eleverne er blevet klar over, at de kan mere, end de tror. De har været topmotiverede af at arbejde med deres egne projekter"
  - Stine Heje Sørensen

  Jeg har lært ved dette projekt, hvad sammenhold er, og hvor hårdt fysisk og psykisk det er at starte et stort projekt op. Jeg har lært, hvor fedt det er at lave frivilligt arbejde. Jeg har også lært, hvor meget man er afhængig af hinanden, når man laver projekt

  - Elev fra 8. klasse på Eskilstrup Skole

  Fællesskab i centrum
  Nøgleordene i Sprint er fællesskab og handlekraft, og der er fokus på at udnytte de mange forskellige kompetencer, som deltagerne hver især kommer med. Kun når alle bidrager, bliver projektet til noget.

  Formålet med Sprint er at give børn og unge mulighed for at udfolde deres tanker og idéer. De får chancen for at skabe eller ændre noget i deres lokalmiljø, som de brænder for. Sprint bakker børn og unge op og giver dem mod på at komme med de forslag, de synes er vigtige. 

  Gennem undervisning, workshops og praktisk erfaring med planlægning og gennemførsel af et konkret, projekt aktiverer og løfter de unge deres lokalsamfund – til fordel for dem selv og andre.

  Den åbne skole
  Den nye folkeskolereform gør det lettere for skolerne at inddrage civilsamfundet i skolerne. Sprint foregår ofte i samarbejde med relevante aktører i lokalsamfundet, så det omgivende samfund i højere grad bliver involveret i skolen.

  ”Det giver andre idéer, når skolerne arbejder sammen med andre. Ungdommens Røde Kors er ikke lærere eller pædagoger, så de har et andet blik på tingene, og forløbet er skruet sammen på en anden måde, end jeg selv ville gøre. Det bryder nogle arenaer, udvider netværk og skaber nye venskaber”

  - Stine Heje Sørensen

  Sprint er for alle! Kontakt os for en snak om, hvordan i bedst kan få noget ud af et Sprint