Fodbold for venskaber_unge klapper_frivillig_ungdommens røde kors

  Det nationale overblik

  Nationale afdelinger og netværk

  Vores nationale afdelinger og netværk er grupper af organisatoriske frivillige, der arbejder med et bestemt aktivitetskoncept eller område, som ikke er lokalt forankret.
  De nationale afdelinger understøtter typisk de aktiviteter, der flytter sig rundt i landet, der ikke nødvendigvis har deltagere fra samme område, som aktiviteten er placeret eller noget tredje.

  Netværkene arbejder med bredere koncepter såsom sundhed eller anbringelsesområdet, som ikke er knyttet til en enkelt type aktivitet.

  Nationale afdelinger

  Nationale afdelinger består af frivillige, der arbejder med et bestemt aktivitetskoncept, som ikke er lokalt forankret. Nationale afdelinger sikrer kvaliteten af afdelingens aktiviteter på tværs af landet, udvikler konceptet, hjælper med opstart af aktiviteten i nye områder og uddanner de frivillige.

  De nationale afdelinger og lokalafdelingerne samarbejder alle de steder, hvor det giver mening - både med henblik på videndeling, inspiration og sjove oplevelser. Nationale afdelinger kan selv vælge, hvordan de vil organisere sig - det er dog vigtigt, at de eksisterer på baggrund af et behov hos aktiviteterne.

  De nationale afdelingers arbejde er f.eks.:

  •  At have dialogen med sekretariatet og videreformidle vigtige informationer til alle tilknyttede aktiviteter
  • At koordinere med lokalafdelinger, når der kan tænkes overlap mellem aktiviteter, fonde eller andet, og ift. frivilligrekruttering, lokaler og samarbejde med andre lokale aktører, hvor lokalafdelingerne kan være en stor hjælp
  • At afholde dialogmøder på tværs af alle aktiviteter og invitere andre relevante URK’ere med
  • At udbrede kendskabet til URK - både til frivillige og andre uden for organisationen
  • At sikre strategisk udvikling i overensstemmelse med URK’s værdier og visioner
  • At bidrage til, at aktiviteterne bliver bæredygtige

  Netværk og arbejdsgrupper

  I Ungdommens Røde Kors har vi en række tværgående netværk og arbejdsgrupper, der arbejder med at udvikle, nytænke og understøtte forskellige aspekter af organisationens arbejde. Netværkene og arbejdsgrupperne opstår, når der er behov, og de består af engagerede folk, som har viden om eller interesse for et givent område. Kontakt dem endelig, hvis du har brug for sparring eller har lyst til at være med!

  Nationale afdelinger og netværk

  Ferielejr_drenge_Danmark_venner_Ungdommens_Røde_Kors

  Ferielejr

  Læs mere om ferielejr

  NSF_kriminel_ung indsat_fængsel_lektier_frivillig_ungdommens røde kors

  Studerende Fanger

  Læs mere om studiestøtte til indsatte

  byløb_eskilstrup_uge 44_sprint_ungdommens røde kors

  Sprint

  Læs mere om Sprint

  Frivillige_high five_graffiti_ungdommens røde kors

  Task Force-netværk

  Læs mere om vores Task Force