International udviklingskonsulent

  Brænder du for at skabe samfundsforandringer gennem ungefokuserede og involverende udviklingsindsatser i Danmark og ude i verden? Er din rygsæk fyldt med solide internationale erfaringer og evner? Så er det måske dig, vi er på udkig efter!

  Som udviklingskonsulent i Ungdommens Røde Kors skal du brænde for at skabe samfundsengagement og -forandringer gennem aktivt medborgerskab og sociale projekter drevet af unge – målrettet børn og unge i sårbare situationer.  

  I Ungdommens Røde Kors hænger vores internationale og lokale arbejde i Danmark sammen, for at afspejle at verdens udfordringer og løsninger er forbundet. Vi arbejder for at få børn og unge til at engagere sig i samfundet - og aktivt tage ejerskab for skabe forandringer - uanset om det er i Nakskov eller i Zimbabwe.

  Du vil derfor indgå i et team, der arbejder for at fremme lokal og global handlekraft i Danmark og ude i verden. Dit primære fokus vil dog være vores internationale partnerskaber.  

  Ungdommens Røde Kors arbejder internationalt i partnerskab med lokale Røde Kors/Røde Halvmåne selskaber. Den internationale indsats bygger på vores erfaringer og kompetencer fra det ungestyrede sociale arbejde i Danmark og udføres i tæt koordinering og samarbejde med Dansk Røde Kors.

  Fokus er at styrke ungdomsarbejdet hos vores lokale partnere og skabe en platform for unges civile engagement, hvor unge får mulighed for at tage ansvar og aktivt engagere sig i deres lokalsamfund. Konkret støtter vi organisationsudvikling af lokale partnere, kapacitetsudvikling af lokale ansatte og frivillige samt udvikling af ung-til-ung aktiviteter, der responderer på unges behov. Samarbejde og erfaringsudveksling med danske unge er en integreret præmis. 

  Vi arbejder i Afrika, Mellemøsten, Østeuropa og Grønland – og 103 steder i Danmark.   

  Din opgave 

  I Ungdommens Røde Kors er vi ambitiøse både på egne, andres og samfundets vegne. Vi ønsker vækst og kvalitetsudvikling i Røde Kors’ internationale ungearbejde i de kommende år, hvilket du skal være med til at skabe. Vi skal styrke sammenhæng og synergi imellem de nationale og internationale indsatser.  

  Du vil blive en del af et stærkt hold bestående af ansatte og frivillige. Din opgave bliver primært teknisk rådgivning på ungeområdet til udsendte Røde Kors delegater og partnere samt udvikling og projektledelse af internationale programmer og initiativer.

  Du vil have dine egne internationale områder, som du er ansvarlig for, men du indgår i et team med dygtige kollegaer, hvis forskellige kompetencer løbende kan sættes i spil til at understøtte den internationale indsats. At sikre et stærkt økonomisk fundament for arbejdet er et must. Geografisk forventes du blandt andet at skulle yde teknisk støtte til ungeindsatser i Zimbabwe, Malawi og Afghanistan. 

  Din profil 

  • Du er hamrende dygtig til at drive udviklingsprocesser, så du kan hjælpe vores partnere ude i verden med at opbygge gode frivilligmiljøer og skabe rammer og indhold, så unge aktivt kan skabe udvikling i deres lokalsamfund. Derfor har du stærke metodiske kompetencer inden for ung-til-ung indsatser, organisationsudvikling og deltagerinddragende M&E. Du er strategisk tænkende og har teknisk erfaring med et eller flere af URKs tematiske fokusområder (life skills, SRHR, youth leadership og psykosocial støtte), som du ubesværet kan sætte i spil og konteksttilpasse.  
  • Du tænder på at mobilisere folk, selvfølgelig mest unge, og styrke deres handlekraft og muligheder for at engagere sig. Derfor er du god til at planlægge og facilitere lærings- og kapacitetsopbygningsforløb for unge og har meget gerne stor undervisningserfaring.  
  • Du tænder også på at optimere de samfundsmæssige rammer for vores indsatser – og derved påvirke de relevante aktører, der influerer børn og unges muligheder. Derfor er du som person både overbevisende og handlekraftig og har erfaring med effektivt event- og fortalerarbejde. 
  • Du er super god til at skrive på både dansk og engelsk og håndterer ubesværet ansøgninger og afrapporteringer til EU/UM/DUF/CISU og private fonde. Du kommunikerer i øjenhøjde med kolleger, frivillige og eksterne samarbejdspartnere.
  • Du har et udpræget talent for tværfagligt og tværkulturelt samarbejde. Derfor stortrives du med et mix af meget forskellige samarbejdspartnere – med meget forskellige tekniske kompetencer. Du sætter også stor pris på en meget afvekslende hverdag med høj grad af frihed i opgaveløsningen.
  • Du har relevant faglig uddannelse, erfaring med international udvikling i praksis og navigerer sikkert i hele projektcyklussen, inkl. økonomistyring. Derfor har du min. 4 års erfaring og har opnået synlige resultater.  

  Erfaring fra Røde Kors bevægelsen samt fransk eller arabisk som andet sprog vil være en fordel, men ikke et krav.

  Det tilbyder vi 

  Ungdommens Røde Kors er en frivilligdrevet og ambitiøs, humanitær ungdomsorganisation med et udpræget uformelt og innovativt arbejdsmiljø. Vi er 40 medarbejdere plus studenter og praktikanter på sekretariatet - fordelt på Århus, Odense og København. Du vil indgå i et dynamisk team, der pt. består af 9 konsulenter, to studenter, 6 praktikanter samt en chef.  

  Stillingen er på 37 timer med flextid og betalt frokostpause og er placeret på Ungdommens Røde Kors’ sekretariat på Hejrevej 30 i København NV. 

  Vi tilbyder ansættelse efter overenskomst med lønindplacering efter anciennitet. Det kan ikke påregnes, at der kan forhandles yderligere tillæg til stillingen.

  Ungdommens Røde Kors er ikke lønførende, men tilbyder til gengæld et meningsfyldt og spændende arbejde i en helt speciel organisation. Vi lægger også vægt på en god balance mellem familie- og arbejdsliv, og der er derfor gode rammer for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet. Der er meget rejseaktivitet i stillingen – forventeligt imellem 40-45 dage om året.   

  Vi skal have din ansøgning senest den 18. februar 2019 og samtaler afholdes i forlængelse heraf. Opstart er hurtigst mulig. 

  Om Ungdommens Røde Kors 

  Ungdommens Røde Kors kickstarter nye relationer og sociale aktiviteter for de børn og unge, der i en periode har særligt brug for det. Vi oplever et kæmpe engagement fra unge i Danmark og ude i verden.

  Hvert år lægger ca. 5.000 frivillige i Danmark noget af det dyrebareste de har - nemlig tid, kræfter og iderigdom - i at skabe fællesskaber på tværs af sociale skel for ca. 12.000 udsatte børn og unge. Hvert år bidrager ca. 16.000 medlemmer med et økonomisk engagement. Dermed er ca. 33.000, og mange flere, aktivt involverede i at opfylde vores samfundsdrøm om, at ”ALLE kan være noget særligt for nogen”.  

  Er du interesseret?
  Få jobtippet som den første