Hjælp indsat i Søbysøgaard Fængsel!

  Kan du undvære ca. to timer om ugen til at give en indsat muligheden for at få en uddannelse?

  Ungdommens Røde Kors tilbyder gennem 'Netværket for studerende fanger' studiestøtte til indsatte i de danske fængsler. Som studiestøtte bidrager du med en resocialiserende indsats ved at yde faglig støtte på HF-niveau for en selvstuderende indsat i de danske fængsler og arrester.     

  Din opgave bliver at støtte og motivere en selvstuderende indsat i det pågældende fag og studieforløb. Studiestøtten foregår i skolen i Søbysøgård Fængsel inden for fængselsskolens åbningstider. Transporten til og fra fængslet refunderes af Ungdommens Røde Kors.   

  I Søbysøgård fængsel mangler der netop nu studiestøtter i:

  • Matematik på B og/eller A niveau     
  • Engelsk 0-B niveau
  • Fysik på 0-B niveau
  • kemi 0-B  niveau
  • Samfundsfag på C niveau 
  • Dansk 0-A niveau

  For at være kvalificeret i at kunne yde støtte i matematik, skal du have haft det på mindst samme niveau.   

  Hvem kan blive frivillig? For at blive frivillig i projektet skal du:   

  • være fyldt 18 år     
  • være i gang med eller have afsluttet en uddannelse, som er relevant for en af de indsatte i fængslet -eller af anden vej have kompetencer inden for det pågældende fag     
  • være moden, stabil og pålidelig     
  • regne med at bruge ca. 2 timer på studiestøtten hver uge/hver anden uge plus transport.       
  • Du laver dog den konkrete aftale med den indsatte, du er studiestøtte for     
  • have en ren straffeattest     

  Vi tilbyder:   

  • Et meningsfuldt frivilligjob hvor du har mulighed for at gøre en forskel     
  • Erfaring med at lære fra dig, motivere og støtte den indsatte i at strukturere et studieforløb     
  • Sparring, uddannelse og erfaringsudveksling med andre studiestøtter     
  • Ungdommens Røde Kors refunderer transportudgiften til og fra fængslet      

  Om Søby Søgaard Fængsel   

  I Søbysøgård sidder der 176 mandlige indsatte. Fængslet er en gammel herregård der stammer fra 1400-tallet. Herregården  blev i 1933 omstødt til et ungdomsfængsel og i 1973 blev fængslet til et alm. åbent fængsel med fokus på undervisning. Siden er der blevet bygget en ny lukket afdeling og fængslet rummer nu en lukket og en åben afdeling.    

  Om NSF   

  En plettet straffeattest kombineret med en lav eller ingen uddannelse sætter for mange tidligere indsatte store begrænsninger for deres muligheder for at vende tilbage til samfundet til et liv uden kriminalitet. Udannelse er en af de mest effektive måder at forhindre tilbagefald til kriminalitet og styrkes indsattes vej tilbage til samfundet og vores erfaring viser, at størstedelen af de indsatte, der har været tilknyttet en studiestøtte, har fået øget tro på sig selv og er blevet motiveret til at gå nye veje.     

  Vi tror på, at alle mennesker har værdifulde ressourcer og derfor ønsker vi at styrke de indsattes muligheder for at genindtræde i samfundet og motivere dem til andre løbebaner end de kriminelle gennem frivillig studiestøtte.   

  Du kan læse mere om arbejdet i Ungdommens Røde Kors og Netværket for studerende fanger her: https://www.urk.dk/netvaerket-studerende-fanger   

  Vi glæder os til at høre fra dig!      

  Mia nsf.soebygaard@urkmail.dk

  Adresse

  Søvej 27
  5792 Årslev

  Ansøg om jobbet