Direktør for Ungdommens Røde Kors

  Vi søger en direktør, der brænder for at gøre en forskel for og med udsatte børn og unge. 

  Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Med over 300 aktiviteter fordelt på mere end 100 postnumre i Danmark og partnerskaber i Afrika, Asien og Europa engagerer vi hvert år mere end 20.000 børn og unge i frivillige og sociale fællesskaber. Det gør vi med en tro på, at alle kan være noget særligt for nogen – uanset hvor og hvad man kommer fra.

  Vi insisterer på at udvikle, udfordre og opfinde for at skabe nye måder at gøre en forskel for andre mennesker – og skabe livslangt, humanitært engagement.

  Din opgave
  Som direktør bliver du ansvarlig for at omsætte organisationens strategi til resultater. Du vil stå i spidsen for drift, udvikling og skalering af vores omfattende og – hvis vi selv skal sige det – modige og vigtige indsatser, der engagerer børn og unge i alt fra hospitalscaféen i Aabenraa til ungdomsklubben i Malawi.

  Et særligt fokus er at opbygge en stærk lokal forankring i organisationen, der understøtter en handlekraftig lokal udvikling af aktiviteter og som styrker organisationens arbejde i miljøer, hvor andre organisationer sjældent er tilstede. 

  Som direktør for Ungdommens Røde Kors vil du fungere som øverste administrative leder for organisationen. Du vil referere til organisationens Landsformand og indgå i det strategiske udviklingsarbejde med den demokratisk valgte Landsstyrelse, bestående af ni unge frivillige.

  Du vil være den daglige leder af organisationens sekretariat med godt 40 medarbejdere samt et væld af ambitiøse praktikanter, studenter og phonere i København, Aarhus og Odense. Du skal have blik for økonomi og kunne holde tøjlerne sikkert, så organisationen drives professionelt og fortsat udvikler sig for at kunne engagere stadig flere i Røde Kors’ børne- og ungdomsarbejde.

  Du skal gå forrest på en arbejdsplads præget af opfindsomhed og et brændende, humanitært engagement. Og du vil repræsentere organisationen overfor fonde, netværk og samarbejdspartnere samt koordinere samarbejdet med Røde Kors i Danmark og vores arbejde i den internationale Røde Kors-bevægelse. 
   
  Om dig
  Vores direktør skal være både nysgerrig, handlekraftig, ydmyg og ambitiøs. Og skal befinde sig godt i mødet med både fængselsindsatte, gymnasieelever og finansfolk. Vi søger en direktør, der besidder politisk musikalitet og idérigdom. Som kan drive et kompetent, entreprenant og udadvendt sekretariat, der udvikler nye såvel som velkendte aktiviteter med et stærkt fokus på organisationens formål – og med udgangspunkt i Røde Kors’ principper og organisationens værdier.

  Vi tilbyder til gengæld en stilling på en visionær, professionel og ungdommelig arbejdsplads – omgivet af dygtige kollegaer, engagerede frivillige og et hav af gode samarbejdspartnere. Du kommer til at være en central spiller i udviklingen af Ungdommens Røde Kors og det sociale børne- og ungdomsarbejde i Røde Kors-bevægelsen – både lokalt, nationalt og internationalt. 
   
  Hvis du vil vide mere om Ungdommens Røde Kors’ samfundsdrøm, strategi, udviklingsplan og aktiviteter, kan du læse mere på vores hjemmeside www.urk.dk. Vi glæder os til at høre, hvad du kan bidrage med, og hvilke ambitioner du har på vores fællesskabs vegne. 
   
  Vi søger en direktør, der: 

  • Har solid erfaring med personaleledelse og kan lede igennem ledere. 
  • Kan arbejde i en politisk ledet organisation og være en samlende figur, der binder strategi og handling sammen. 
  • Har erfaring med projekt- og økonomistyring i en kompleks organisation. 
  • Har blik for forretningsudvikling og kan skabe økonomien, partnerskaberne og ideerne, der skal til for at udvide og udvikle organisationens aktiviteter – både via offentlige og private, institutionelle donorer og bred, folkelig opbakning.  
  • Kan navigere i relationer til alt fra frivillige og samarbejdspartnere til politiske systemer og internationale fora. 
  • Kan begå sig i skiftende kontekster og med vidt forskellige aktører og kulturer – fra de bonede gulve til den lerede sandjord. 
  • Er en stærk formidler både mundtligt og skriftligt – og både på dansk og engelsk. 
  • Har en lang, videregående uddannelse evt. med relevant efter- og videreuddannelse. 

  Vi er interesserede i kandidater med mange forskellige baggrunde – både fra det private, det offentlige og fra NGO-verdenen. 
   
  Det praktiske 
  Din arbejdsplads vil være Ungdommens Røde Kors’ hovedkontor i København. Stillingen er en fuldtidsstilling uden øvre arbejdstid, og der forventes omkring 20 rejsedage om året samt aften- og weekendmøder.

  Ansættelsesvilkårene tager udgangspunkt i Røde Kors i Danmarks Fællesoverenskomst, og lønnen aftales efter kvalifikationer. Kontrakten er tidsbegrænset til 5 år med mulighed for forlængelse. Forventet tiltrædelse er den 1. april 2019. 
   
  Ved spørgsmål om stillingen kan Landsformand Troels Boldt Rømer kontaktes på troels.romer@urk.dk eller 60 40 85 05.

  Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 31. januar 2019 kl. 12.00. Første samtale indkaldes d. 4. februar og afholdes d. 7 eller 8. februar. Ansøgere, der går videre til 2. runde, skal gennemføre en test mellem 1. og 2. samtale. Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt. 
   
  Fakta 

  • Ungdommens Røde Kors (URK) er en selvstændig organisation under Røde Kors i Danmark, der udfører Røde Kors i Danmarks børne- og ungdomsarbejde. 
  • URK har over 300 aktiviteter med ung-til-ung frivillighed som kerne fordelt på over 100 postnumre i Danmark. Aktiviteterne spænder fra ferielejre, klubaktiviteter, lektiecaféer og rådgivningstjenester til aktiviteter på krisecentre, hospitaler, psykiatriske afdelinger og i fængsler. 
  • URK har mere end 13.000 medlemmer og støtter – med de yngste under 15 år og de ældste over 80 år – og engagerer 5.000 frivillige i Danmark og internationalt. 
  • URK har kontorer i Aarhus, Odense og København og omsætter årligt for omkring 45 mio. kr. Sekretariatet består af godt 40 medarbejdere samt et stort hold studenter, praktikanter og phonere i vores callcenter. 
  • URK har partnerskaber med Røde Kors-selskaber i cirka 10 forskellige lande – herunder Grønland, Malawi, Palæstina, Libanon, Ukraine og Afghanistan – hvor fokus er på udviklingen af unge-drevne aktiviteter.

  Kontakt:
  Landsformand Troels Boldt Rømer
  troels.romer@urk.dk
  60 40 85 05

  Ansøgningsfrist:
  31. januar 2019

  Er du interesseret?
  Få jobtippet som den første