Fremtidsværksted_dialog_ungdommens røde kors

  Lad os mødes på tværs

  Dialogmøder

  Dialogmøderne er et grundstof i Ungdommens Røde Kors. De skal sikre, at vi mødes på tværs – for at blive klogere, udvikle os og for at mødes med nogen af alle de andre engagerede unge. Alle kan indkalde til et dialogmøde, uanset om du kommer fra en aktivitet, lokalafdeling, national afdeling, landsstyrelsen eller lignende. Det er ikke afgørende, hvad rammerne, indholdet eller formatet er – det er afgørende, at vi mødes, snakker og gør arbejdet i Ungdommens Røde Kors endnu bedre!

  Alle kan tage initiativ til et dialogmøde, og forhåbningen er, at der bliver rigtig mange af dem på kryds og tværs. Dialogmøder om konflikthåndtering, lederudvikling, erfaringsudveksling, videndeling, metodeudvikling, temadage, frivilliguddannelse eller lige præcis det, I mener, der er behov for.

  Som frivillig i Ungdommens Røde Kors kan du altid kontakte en af dine medfrivillige, din kontaktperson på sekretariatet eller en fra landsstyrelsen, hvis du gerne vil afholde et dialogmøde, men har brug for sparring.

  Dialogmøder skal binde Ungdommens Røde Kors sammen på tværs af geografi, metoder og tilgange. Dialogmøder kan vare alt fra 30 minutter til en hel weekend, det kan være tilbagevendende arrangementer, eller de kan bare afholdes en gang. Det eneste, der er fælles for dialogmøderne, er, at de alle sammen bringer os tættere på hinanden på tværs af geografi og aktiviteter og på Ungdommens Røde Kors’ værdier, strategi og visioner.

  Du kan tjekke kalenderen og se, hvilke dialogmøder der allerede er planlagt under tværgående arrangementer.

  Du behøver ikke spørge om lov til at oprette et dialogmøde - du gør det bare, hvis du ser et behov. Men hvis du gerne vil have oprettet dit dialogmøde i ovenstående kalender, så skal du skrive til line.g@urk.dk.