Den-fri_ungdommens røde kors

  Koordineringsmøde

  Vil du gerne have medindflydelse på, hvad der sker i den-FRI? Så kom og vær med til det månedlige koordineringsmøde.

  Koordineringsmøde i den-FRI er et månedligt møde, hvor vi drøfter driften af den-FRIs aktiviteter og udvikling af nye aktiviteter og events. Det er også her tovholdere kan spare med hinanden og få hjælp til praktiske ting. 

  Møderne styres af frivillige, som er gode til det organisatoriske, og som synes det er sjovt. 

  Hvis du er en del af den-FRI og har en idé til en ny aktivitet, som du synes skal være en del af den-FRI, så er du velkommen til at komme til mødet. Så vil vi gerne støtte op om dit initiativ så godt vi kan.  

  Tid & Sted
  Adresse: Hejrevej 30, 2400 København NV
  En gang om måneden. Se Facebook for datoer.

  Kontaktpersoner

  Amy Hansen, denfri@urkmail.dk

  Ronni Troels Pedersen

  Marlene Sophia Ife

  Kontakt til sekretariatet: faellesskaber@urk.dk tlf.:4188 2834